برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۱ با تاکید بر این که اقتصاد آمریکا هنوز به حالت عادی بازنگشته است گفت بسیار زود است فدرال رزرو سیاست محرک اقتصادی خود را کنار بگذارد.
به نقل از بلومبرگ، جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۱ گفت، بسیار زود است که فدرال رزرو سیاست محرک اقتصادی خود را کنار بگذارد حتی اگر نشانه کمی وجود داشته باشد که نشان دهد این سیاست به بزرگترین اقتصاد جهان کمک کرده است. استاد دانشگاه کلمبیا در مصاحبه ای در مجمع جهانی اقتصاد در اردن گفت: «این فقط یک محرک است… روشن است که اقتصاد آمریکا به حالت عادی خود برنگشته است و پذیرفتن شرایط فعلی به عنوان شرایط عادی جدید واقعا اشتباه خواهد بود.» پس از سخنان رئیس فدرال رزرو در مورد احتمال کاهش روند خرید دارایی ها در صورت مشاهده رشد اقتصادی با ثبات، ذخایر آمریکا کاهش یافته و موجودی خزانه برای چهارمین هفته کاهش یافته که طولانی ترین دوره کاهش از ماه آگوست تا کنون بوده است. سفارش کالاهای بادوام در ماه آوریل بیش از میزان پیش بینی ها بوده که نشان دهنده رشد اقتصادی آمریکا در نیمه دوم سال جاری است. در همین حال، ژو مین، معاون صندوق بین المللی پول در مصاحبه ای در اردن گفت، اقتصاد آمریکا «همچنان در مرحله ترمیم قرار دارد، بنابراین حتی پس از رشد مناسب اقتصادی در چند ماه گذشته، ادامه روند رشد اقتصادی همچنان موضوع اصلی است.» بر اساس پیش بینی ۸۳ اقتصاد دان مجله بلومبرگ، رشد اقتصادی آمریکا احتمالا امسال از۲.۲ درصد سال ۲۰۱۲ به ۲ درصد کاهش خواهد یافت و سپس در سال ۲۰۱۴ به ۲.۷ درصد خواهد رسید که بالاترین نرخ رشد از سال ۲۰۰۶ است. ویلیام دادلی، رئیس شعبه نیویورک فدرال رزرو هفته گذشته گفته بود، تصمیم سازان در سه تا چهار ماه آینده خواهند فهمید که آیا اقتصاد آمریکا به اندازه کافی وضعیت مطلوبی دارد که بر کاهش هزینه های بودجه ای فائق آید و به بانک مرکزی اجازه کاهش سیاست محرک اقتصادی را بدهد یا نه. استیگلیتز گفت، آنچه بحثدرباره سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو را سخت می کند این است که «شواهد حکایت از آن دارد میزان تحریک اقتصاد در نتیجه اتخاذ این سیاست خیلی ضعیف بوده است… ممکن است این سیاست منجر به ایجاد حباب در قیمت دارایی ها شده باشد و همچنین ممکن است منجر به کاهش ارزش دلار شده باشد که در واقع به صادرات آمریکا کمک می کند.»