مقامات رژیم صهیونیستی اذعان می کنند بشار اسد رئیس جمهور سوریه از مرحله توطئه تروریستی علیه کشور عبور کرده است و این کشور را به سوی ساحل ثبات و آرامش هدایت می کند .
به گزارش روزنامه المنار فلسطین؛ مقامات امنیتی و نظامی اسرائیلی در جلسات خود درباره اقدامات تحریک آمیز که امکان دارد به جنگی ویرانگر در منطقه منجر شود هشدار می دهند.
منابع آگاه به المنار فلسطین گفتند برخی از مقامات اسرائیلی به ویژه مقامات نظامی و امنیتی از مواضع سابق خود در خصوص اوضاع در سوریه در حال عقب نشینی هستند.
آنها معتقدند بشار اسد توانسته است از توطئه برای نابودی کشور سوریه عبور کند و به هدایت کشتی طوفان زده سوریه به سوی ساحل نجات و ثبات ادامه می دهد.
این منابع به نقل از مقامات اسرائیلی افزودند بشار اسد با وجود آنچه علیه سوریه صورت می گیرد دارای تجربه، ورزیدگی و قدرت اندیشه درست و تصمیم گیری است. /