رژیم آل خلیفه قاتلان شهروندان را بعد از محاکمه های صوری تبرئه می کند.

رژیم آل خلیفه از طریق دستگاه قضایی تبرئه قاتلان شهروندان را مدت کوتاهی بعد از صدور حکم آنان اعلام کرد. این درحالی است که این افراد مستقیما در قتل شهروندان دست داشته اند.

جمعیت وفاق در بیانیه ای اعلام کرد: روند و جزئیات محاکمه ها شفاف و روشن نبوده و این امر ماهیت محاکمه ها را منعکس می کند.

در این بیانیه آمده است: سرعت تبرئه یا کاهش دوره محکومیت به چند ماه بیانگر این واقعیت روشن است که این حکم ها واقعی نیست بلکه سیاسی و صوری است.

جمعیت وفاق خاطرنشان کرد: از این محاکمه ها برای فریب نهادهای بین المللی استفاده می شود؛ و این سیاست تکراری و هدفمندی است که رژیم آل خلیفه از آن برای فرار از اجرای توصیه های بسیونی و توصیه های ژنو و خواسته های موسسه های حقوقی و بین المللی در پیش می گیرد.

در این بیانیه آمده است: رژیم بحرین به سیاست هدفمند خود در تبرئه قاتلان مردم با محاکمه های صوری ادامه می دهد و این بیانگر آن است که رژیم آل خلیفه برای خون مردم بحرین ارزشی قائل نیست.

دادگاه استیناف رژیم بحرین حکم تبرئه دو پلیس را تایید کرد. این دو پلیس به قتل " فاضل المتروک " متهم هستند.

شهید فاضل المتروک در دومین روز آغاز انقلاب در ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ عمدا و از مسافت کوتاه هدف اصابت گلوله قرار گرفت.

دادگاه رژیم بحرین همچنین به دوره محکومیت یکی از نیروهای وزارت کشور پایان داد. این شخص به قتل " هانی عبدالعزیز " متهم است.

" هانی عبدالعزیز " پس از تعقیب و گریز از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. دادگاه در این پرونده حکم هفت سال زندان را به شش ماه حبس کاهش داد و این مدتی است که متهم اصلی پرونده آن را سپری کرده است.. و حتی معلوم نیست که آیا قاتل در بازداشت بوده یا آزاد.

جمعیت وفاق تاکید کرد: این محاکمه ها صوری است؛ و صدور حکم هایی برای تبرئه قاتلان، مجرمان و هدر دادن خون بیش از ۱۵۰ شهید نشان می دهد که عدالت واقعی وجود ندارد و دولت همچنان به دنبال برای انتقام گرفتن از مخالفان است.