آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان می‌گوید کشورش با وجود تلاش‌های امریکا برای ممانعت از اجرای پروژه خطوط لوله گاز ایران - پاکستان، به این پروژه ادامه می‌دهد.
رئیس جمهور پاکستان روز سه شنبه (۱۵ اسفند) با اشاره به این که پاکستان به شدت نیازمند انرژی است، گفت: «این پروژه از اهمیت فوق العاده ای برای مردم پاکستان برخوردار است.» آصف علی زرداری در پاسخ به هشدار امریکا به اسلام آباد مبنی بر این که این پروژه می‌تواند تحریم هایی را برای پاکستان به دنبال داشته باشد، گفت: «پاکستان اولویت ماست و ... ما این اقدامات را برای انتفاع ملی و نه به دلایل دیگر انجام می‌دهیم.» رئیس جمهور پاکستان همچنین تاکید کرد که باید به پروژه خطوط انتقال گاز ایران - پاکستان به عنوان «اقدامی به منظور غلبه بر کمبود انرژی در کشور، نگریست.» دولت پاکستان می‌گوید این کشور از بحران شدید انرژی رنج می‌برد و احداث خطوط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان با هدف بر طرف کردن کمبود انرژی در کشور صورت می‌گیرد. ایران پیش تر ۹۰۰ کیلومتر از این خطوط لوله انتقال گاز را در خاک خود احداث کرده است. ایران همچنین پیشنهاد کمک مالی برای احداث ۷۰۰ کیلومتر خطوط انتقال گاز در پاکستان را به دولت اسلام آّباد ارائه کرده است