خبرنگاران رسانه های عراق فاش کردند که برخی شبکه های تلویزیونی و روزنامه های این کشور با دریافت کمک مالی از خارجی ها در صدد دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی هستند. این موضوع امروز( یکشنبه ) در کنفرانس اتحادیه خبرنگاران با حضور شخصیت های سیاسی و رسانه ای این کشور مطرح و  تاکید شد که  برخی از رسانه های عراق با سوء استفاده از مشکلات سیاسی، امنیتی و با حمایت مالی طرف های خارجی درپی ایجاد اختلافات قومیتی و مذهبی هستند. " مؤید اللامی " رئیس اتحادیه خبرنگاران عراق  گفت: در این کنفرانس بر لزوم حفظ وحدت تأکید شد و اتحادیه هر خبرنگاری را که درپی ایجاد اختلافات قومیتی و مذهبی یا مجری توطئه های خارجی باشند، اخراج خواهد کرد. "علی الشلاه" عضو مجلس نمایندگان عراق نیز گفت: برخی شبکه های تلویزیونی برنامه های فتنه انگیز و تفرقه آمیز پخش می کنند و ما امیدواریم که پس از این شاهد چنین امری نباشیم؛برخی شخصیت های سیاسی هم از طریق رسانه ها درپی متشنج کردن اوضاع کشورهستند و این اقدامات مغایر با قانون اساسی است. "محمود الحسن" عضو مجلس نمایندگان عراق نیز گفت: طبق قانون کیفری عراق که در سال 1969 اصلاح شد، هر فردی که برای ایجاد اختلافات مذهبی و قومیتی تلاش کند یا به یکی از قومیت ها و مذاهب توهین کند، مجرم است و باید محاکمه شود. بیش از 50 شبکه تلویزیونی، قریب به 50 رادیو داخلی و ده ها نشریه در عراق فعالیت می کنند که پنجاه درصد آنها مجوز فعالیت ندارند و دولت عراق اخیرا مجوز 10 شبکه تلویزیونی را به اتهام پخش برنامه های فتنه انگیز لغو کرد. اجتناب از بحران آفرینی، مبارزه با توطئه های خارجی و مقابله با اختلافات مذهبی و قومیتی در این کنفرانس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.