مسلم پرس/ آیا از اینکه می‎‌گویم " کودک شیرخواره سخن گفت " شگفت زده شده ای؟ پس بدان، زمانیکه کودکی شیرخواره در آتش سوخته و بدن نرم او مانند زغال می‌شود، زبان او از بند کودکی رها شده تا با شیواترین کلام و سخت ترین آن با دنیای بی رحمی که به استخوان نرم او و گوشت لطیف او رحم نکرد، سخن بگوید. آن کودک شیرخواره سوخته که در آغوش مادرش در نابلس توسط صهیونیست‌ها سوزانده شد با من چنین سخن گفت:مرا ببخش عمو! چهره من دیگر آنقدر زیبا نیست که تو را شاد کند! دیگر با زبان تازه و نرمم نمی توانم نام تو را بر لب جاری کنم! آتش لب های مرا که تازه بوسیدن عموها و دایی‌ها را فرا گرفته بود، فرا گرفت! ای عمو تلاش نکن مرا در آغوش بگیری! آتش همچنان از گوشت من برافروخته است! نگرانم اگر مرا بغل کنی دستان تو آسیب ببیند! آنگونه که هراس دارم هر دستی که قضیه ملت و سرزمین مرا در آغوش بگیرد، آسیب ببیند! به این دلیل از تو پوزش می طلبم عمو! اما عمو دلیل عذر خواهی تو چیست؟عمو! در پنج سال اخیر بسیار از من غافل شدی! تو و بسیاری از عموهای ملی گرای من که در جهان عرب پراکنده شده اند، آخرین عزای من بودید! آری، شما کار ملموسی برای من انجام ندادید، دیگر در دستان شما شمشیر و خنجر نیست، اما دستکم با صدا و قلم های خود بر دوش من می زدید! و با آن زخم های خانواده مرا التیام داده و در غصه های آنان شریک می شدید و با آن قضیه ما را زنده نگه می داشتید مبادا در وجدان ها بمیرد آنچنان که در محافل شما مرد! سپس گناهان بزرگ از سال ۲۰۱۱ تا امروز رخ داد! سپس مرا فراموش کردید! تو مخالف حماس هستی عمو! و بسیاری از بستگان ما نیز در اینجا مخالف حماس هستند! آری به یاد می آورم که می گفتی: " فلسطین غزه نیست و غزه حماس نیست ". اما ته به نفرت خودت از اخوان اجازه دادی تا بر عشق به فلسطین غلبه کند و به " بیماری داعش " اجازه دادی که تو را از " بیماری صهیونیستی " باز دارد. بنابراین بهانه تو چیست؟شاید بتوانم بهانه برخی افرادی که نمی دانند را بدانم!آنانی که می پندارند که مسئله فلسطین برای عرب ها یک مسئله برادارانه و رابطه ملی است، کسانی که آگاهی ندارد که استعمار در پیکر این ملت سه خنجر مسموم فرو کرده است، نخست خنجر رژیم صهیونیستی، دوم خنجر گروه های تکفیری و سوم نظام های سنتی در کشورهای خلیج فارس که با خنجر اول آشتی کرده و از خنجر دوم حمایت کردند. شاید کسانی را که نمی دانند هیچگونه رشد و آبشخوری در سرتاسر کشورهای عربی نیست، ببخشم تا زمانیکه آن سه خنجر در پیکر امت باقی مانده است! شاید کسانی را ببخشایم که تاریخ را نخوانده اند و نمی دانند که استعمار همه رهبران عرب ملی گرا در تاریخ معاصر را شکست داده است زیرا راه درست را نشان داده اند و ناگزیر باید از جریان های طایفه ای حمایت کرد زیرا به راهی اشاره می کنند که وجود اسرائیل را تضمین و ثابت آن را مستحکم می کند.اینگونه شهید " علی دوابشه " سخن گفت با عمری که از ۱۸ ماه نیز تجاوز نمی کرد! من پاسخ دادم: فرزندم مرا ببخش! چه بسا در زمانی به سر می بریم که باید کودکان سوزانده شوند تا بزرگتر ها از خواب بیدار شوند، چه بسا در زمانی هستیم که در آن اولیت های عربیت خود را فراموش کرده ایم و جز زمانی که بوی سوختگی گوشت بشر به مشام می رسد آن را احساس نمی کنیم! با سوزانده شدن جسم تازه تو فقط لرزشی شدید ما را به خود نیاورد، بلکه به بسیاری از سوال ها که در پنج سال گذشته در ذهن سرگردان است پاسخ دادم، چرا آن منطقه از از جهان باید شاهد خونریزی باشد؟ از کجا فرهنگ سوزاندن انسان های زنده و سر بریدن کودکان آمده است؟ گروه ها راست دینی بدون شک با آنچه که در منطقه در حال رخ دادن است به خود خدمت نمی کند، پس به چه کسی خدمت می کند؟ سوزانده شدن جسد تو شیواترین پیام برای کسانی است که نمی دانند در حالی که عناصر داعش را در بیمارستان های دشمن صهیونیستی مشاهده می کند که از مهربانی این رژیم قدردانی می کنند! شاید بیدار شویم… و شاید قطب نمای واقعی را بیابیم!

نویسنده : إیاد حرفوش مترجم: مجید بیاتی منبع: اسلب نیوز