مسلم پرس: کاربران شبکه های اجتماعی درباره این فیلم نوشتند:با شهادت تو حق نیز از دنیا رفت، ای ابا عبدالله ای حبیب من.ای حسین، نظری کن و ببین با شیعه پاکستان در استان پیشاور و در مسجد خداوند چگونه رفتار می کنند.الله اکبر. خداوند از آنان و از همه ستمگران و در راس آنها آمریکا انتقام بگیرد.