تروریسم یکی از بزرگترین چالشهای جهان امروز بشمار می رود، چالشی که دنیا را با گروه ها و فرقه های شرکت کننده در تروریسم در گیر کرده است. تروریسم که امروز در خیلی از مناطق جهان فراگیر شده است پایگاه های فرقه ای و ایدئولوژیکی مختلفی دارد. اما آنچه که روشن است اینست که چهره اسلام را بسیار منفی و خشن جلو داده است. علت این پدیده بی حرمتی و اعمال وحشیانه ای است که تمرکز دنیا را به سمت مسلمانان جلب کرده است و خیلی از این اعمال را به اسم اسلام ثبت کرده است. در اکثر رسانه های دنیا برچسب اسلام به عنوان منبع تروریسم مطرح می شود و جهاد به عنوان آژیر خطری برای حضور مسلمانان در نقاط مختلف جهان محسوب می شود. این مسئله فقط اثار منفی خود را برای مسلمانانی که در کشورهای خارجی زندگی می کنند ندارد بلکه این پدیده اثر منفی مستقیم بروی اعتقاد مسلمین دارد. چرا که خیلی از افرادی که به نام مسلمان شناخته می شوند حتی ابتدایی ترین اطلاعات را هم از دین اسلام ندارند. این دقیقا مسئله ای است که نیروهای ضد اسلام در عالم می خواهند چهره ای بد اسلام جلوه دهند.

تبلیغات غلط بر روی این قشر از مسلمین تاثیر می گذارد و اعتقادی که در باب مسئله جهاد پیدا می کنند، در مبانی اعتقادی دیگر آنها نیز اثر می گذارد.

چیستی مفهوم جهاد

اینکه مردم مفهوم صحیح جهاد را بداننند و دقیقا بفهمند که منظور از این که چه مفاهیمی دیگری ذیل این مفهوم تعریف می شود، شکل ضروری و مهم بخود می گیرد. برای این سوال اساسی ما باید ابتدایی ترین مفاهیم را با کلمات ساده در مورد جهاد بشناسیم. معنای لفظی جهاد به معنای تلاش و کوشش بی شمار و و بدون در نظر گرفتن مکان است. در قرآن و احادیثدر باب جهاد بدرستی فهمیده می شود که اسلام به دنبال ترویج خشونت نیست. همچنین دقیقا واضح است که تلاش به معنای خشونت نیست. هدف اساسی مسلمانی رساندن معنای کلمه «الله» به سراسر جهان است. و در این مورد هیچ اجباری نباید باشد همانطور که در قرآن کریم در آیه «لا اکراه فی الدین»(در دین و پذیرش آن هیچ اجباری وجود ندارد) به آن اشاره شده است. بنابراین اجبار و مجبور کردن افراد به پذیرش مطلبی در هر زمان و مکانی از دیدگاه شریعت غیر قابل قبول است. تنها در یک شرایط است که اسلام اجازه تلافی میدهد. و آن انجایی که کسی به شما هجوم می آورد و شما برای حفظ جان خود و اطرافیان خود مجبور به جنگ و یا دفع حطر از خود می شوید. بنابراین در هیچ شرایطی اسلام اجازه استفاده از زور و اجبار را برای پیشبرد امور و گسترش دین نمی هد.

حال همه به خوبی از روش هایی که تروریستهایی که برچسب اسلام را به خود زدند، آگاه هستیم، افرادی که بدور از آموزه ها و دستورات اسلام دست به اعمال وحشینانه میزنند در رابطه با بوجود آمدن گروههای تروریستی چند نکته قابل ذکر است:۱ - یکی از دلایل بوجود آمدن گروه های تروریستی در منطقه مراقبت از اسرائیل است تا اینکه این رژیم با خیال راحت و بدون مزاحمت به غصب سرزمین های اشغالی ادامه دهد. این گروه ها با اینکه ادعای جهاد برای اسلام را دارند، اما در مقابل رژیم صهیونیستی حتی یک تیر هم شلیک نکرده اند و این درحالی است که خود رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرده است که هدف نهایی او در منطقه تسلط بر منابع مسلمانان و گسترش حکومت یهود است.بسیاری از تروریست هایی که در سوریه و عراق مجروح می شوند برای درمان به اسرائیل منتقل شده که این خود دلیلی است بر همکاری تروریست های تکفیری با رژیم صهیونیستی.دیگر، انرژی کشورهای اسلامی که باید صرف استقلال طلبی و مبارزه با سرطان منطقه(اسرائیل) می شد، صرف درگیری های خودشان می شود.صدها هزار کشته، تخریب و ویران شدن شهرهای سوریه و عراق و همچنین دیگر کشورهای منطقه حاصل این جنگ است. با این حساب، در راستای این نقشه شوم، مسلمانان توسط خودشان از بین می روند.۲ - شکل دهی به جغرافیای سیاسی جدید منطقه از دیگر اهداف بوجود آمدن گروه های تروریستی است. خاورمیانه جدید به رهبری عربستان سعودی و تفکر وهابی در منطقه مطابق با خواسته های رژیم صهیونیستی است.با شروع انقلاب کشورهای عربی، ساختار دیکتاتوری در این کشور ها از هم پاشیده شده و دیگر حکامی که برای استمرار حکومت خود نیاز به کمک غرب داشته اند وجود ندارد. اولین جرقه های آزادی خواهی و استکبار ستیزی در این کشور ها زده شد. حال این روند به سود آمریکا و اسرائیل در منطقه نبود. دیروز رهبران عربی، فرمانبردار و مطیع در منطقه و اکنون جوانانی که خواهان آزادی و مبارزه با نیروی شَر در جهان هستند. لذا انحراف انقلاب کشورهای منطقه باید شکلی جدی به خود می گرفت. به وجود آمدن گروه های تروریستی و درگیر کردن ملت های تازه استقلال یافته یکی از بهترین راه ها برای مقابله با این خیزش مردمی محسوب می شد.۳ - قطعا اسلام با چهره حقیقی و رحمانی خود مورد پذیرش فطرت های پاک در سراسر عالم قرار می گیرد. حال امروز با توجه به رشد تکنولوژی و فن آوری اطلاعات بسیاری از مردم سراسر دنیا اخبار و اطلاعات و حتی معرفت را از طربق رسانه ها کسب می کنند. اگر رسانه های غربی و عربی را در مورد موضوع داعش مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم به شدت ایجاد ترس و وحشت از آنها را در دستور کار خود قرار می دهند. به طور مثال این رسانه ها داعش را همیشه تحت عنوان دولت اسلامی مورد خطاب قرار می دهند و به صورت روزمره اعمال و کارهای غیرانسانی آنان را مورد پوشش قرار می دهند. مردم دنیا هم برای کسب اخبار و شناخت پدیده ها باید به همین رسانه ها مراجعه کنند.حال تصویری که از دین اسلام در ذهن غیر مسلمانان شکل می گیرد تصویری است بر اساس اعمال وحشیانه و غیرانسانی گروه های تروریستی. در شبکه های اجتماعی داعش به ۲۳ زبان پیام منتشر می کند. این شبکه ها چون منابع رسمی نیستند، خیلی وقت ها بیشتر مورد اعتماد مردم قرار می گیرند. و سرعت انتشار پیام نیز در آنها بسیار زیاد است. در نتیجه کارکرد رسانه های رسمی و غیر رسمی(شبکه های اجتماعی) با انتشار جنایات گروه های تروریستی به شکل گیری افکار عمومی در این مورد می انجامد و به نوعی این رسانه ها پدیده اسلام هراسی Islamphobiرا در دستور کار خود قرار داده اند. و جعل کردن تفکر تکفیری - وهابی به جای اسلام حقیقی است.امروز دنیا تشنه حقیقت است و حقیقت نهایی در این عالم اسلام است. حال بوجود آورندگان گروههای تروریستی می خواهند با نشان دادن جنایات این گروه ها چهره خشونت آمیزی از اسلام ارائه کنند.

ترجمه و تحلیل: سعید قشقاوی