سعودیهابدعت بدی گذاشتند در این منطقه و البتّه خطا کردند، اشتباه کردند. کاری که امروز دولتسعودیدر یمن دارد انجام میدهد، عیناً همان کاری است که صهیونیست‌هادر غزّه انجام دادند.

فیلم «هشدار به سعودی‌ها» با موضوعیت مسئله تجاوز نظامی دولت سعودی‌ به کشور و مردم یمن از سوی سایت khamenei. ir تولید و منتشر شده که سایت مسلم پرس آن را بازنشر کرده است.

[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / هشدار - به - سعودی - ها۱. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود فیلم[/ button]