یک خانواده بی‌خانمان غزه ای، در خرابه‌های منزل خود روزه خود را افطار کردند.

به گزارشمسلم پرسو به نقل از وطن للأنباء، یک خانواده فلسطینی در محله " الشجاعیه " غزه برای افطار در اولین روز ماه مبارک رمضان، چیزی جز خرابه های خانه خود که در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی ویران شده بود، پیدا نکرد.

[image src = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / ۱۱۴۰۰۹۸۰ _ ۴۴۴۰۶۳۱۱۲۳۸۵۶۳۳ _ ۱۰۰۶۰۶۶۵۶۹۶۴۶۵۱۲۹۰۸ _ n. jpg " width = " ۶۰۰ " height = " ۳۵۰ " title = " انواده بی‌خانمان غزه‌ای، در حال افطار روزه خود " lightbox = " yes " align = " center "]

[image src = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / ۱۱۲۲۷۷۶۹ _ ۴۴۴۰۶۳۱۲۵۷۱۸۹۶۵ _ ۵۳۰۵۷۷۹۷۲۴۱۲۸۳۱۷۷۰۲ _ n. jpg " width = " ۶۰۰ " height = " ۳۵۰ " title = " انواده بی‌خانمان غزه‌ای، در حال افطار روزه خود " lightbox = " yes " align = " center "]

[image src = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / ۱۰۳۴۵۵۶۳ _ ۴۴۴۰۶۳۱۵۹۰۵۲۲۹۵ _ ۴۵۵۰۰۵۹۹۹۵۹۵۳۲۴۰۷۶۳ _ n _ ۱ _. jpg " width = " ۶۰۰ " height = " ۳۵۰ " title = " انواده بی‌خانمان غزه‌ای، در حال افطار روزه خود " lightbox = " yes " align = " center "]

[image src = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / ۱۱۴۱۵۲۸۰ _ ۴۴۴۰۶۳۱۳۵۷۱۸۹۶۴ _ ۱۳۶۳۸۸۶۱۵۶۲۱۰۰۰۵۰۲۴ _ n. jpg " width = " ۶۰۰ " height = " ۳۵۰ " title = " انواده بی‌خانمان غزه‌ای، در حال افطار روزه خود " lightbox = " yes " align = " center "]