افزایش قیمت آب در یمن، یک کودک را در صنعا وادار کرده است تا از زمین آب بنوشد.

به گزارش مسلم پرس، اخیرا انتشار تصویری در شبکه های اجتماعی که در آن یک کودک یمنی در حال نوشیدن آب از یک لوله سوراخ شده بر روی زمین است، موجب نارضایتی بسیاری از فعالان گردیده است.

کاربران در واکنش به این تصویر شرایط کنونی یمن را در مقایسه با سال های اخیر " وخیم " توصیف کردند. منبع: یمن پرس