زندانیان زندان مرکزی بحرین(زندان جو) با بدترین روشهای نقض حقوق بشری، بدون دلیل شکنجه می شوند.

به گزارشMuslimPress، پایگاه اینترنتی " منامه پست " گزارش داد: مدیریت زندان سیاسی مرکزی جو با اعمال بدترین روشهای نقض حقوق بشر؛ بدون دلیل زندانیان را مجازات می کند، به طور گروهی آنان را مورد حمله قرار می دهد و مانع از نماز خواندن آنان می شود.منابع بحرینی افزودند: انتقام از زندانیان اندیشه و انواع شکنجه آنان به شکلی روزمره، برنامه ریزی شده و به تناوب انجام می شود، شماری از زندانیان همچنان در چادر و به طور دایمی در معرض حرارت خورشید قرار داشته و بیش از دو ماه است که از حمام محرومند." جنبش جوانان الدراز " نیز روز گذشته با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: مزدوران آل خلیفه، " حسن فردان الحداق " زندانی بحرینی را فقط به خاطر درخواست برای استفاده از سرویس بهداشتی، مورد ضرب و شتم قرار دادند.مزدوران آل خلیفه همچنین " علی احمد العصفور " دیگر زندانی بحرینی را از خواب بیدار کرده و بدون علت کتک زدند.شکنجه گران همچنین گروهی از زندانیان را تا پاسی از شب به حالت ایستاده نگه داشتند و اجازه خواب ندادند.

منبع: العالم