مردم بحرین به دعوت ائتلاف جوانان ١۴ فوریه طی برگزاری تظاهراتی تحت عنوان " علمای پشت میله های زندان " خواستار آزادی علمای بازداشت شده از سوی حکومت این کشور شدند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه " منامه پست "، ساکنان منطقه " کرباباد " در بحرین روز گذشته(شنبه) با برگزاری تجمعی، با علمای زندانی در زندان های حکومت آل خلیفه اعلام همبستگی کردند.این تجمع به دعوت ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه برگزار شد و سید جعفر العلوی، سید مرتضی السندی و عبدالرئوف الشایب، با ایراد سخنرانی دراین تجمع، همبستگی خود را با علمای بازداشت شده از سوی حکومت آل خلیفه اعلام کردند.شرکت کنندگان دراین تجمع که با شعار " علمای پشت میله های زندان " برگزار شد، آزادی فوری علمای بازداشت شده را خواستار و توقف تعقیب امنیتی و قضایی علمای بحرینی را خواستار شدند.درهمین حال، بحرینی ها با برگزاری تظاهراتی در مرکز منطقه " صدد " با شعار " سرنوشتم را با خون مشخص خواهم کرد " بر حق مردم بحرین در تعیین سرنوشت خود و مطالبه نظام سیاسی جدید بر اساس نتایج همه پرسی مردمی در ماه نوامبر ۲۰۱۵، تاکید کردند.این تظاهرات نیز به دعوت ائتلاف انقلاب جوانان ۱۴ فوریه برگزار شد.درهمین ارتباط، ده ها نفر از شهروندان بحرینی در تجمع هایی، همبستگی خود را با زندانیان بحرینی اعلام کردند و شعار " شما را فراموش نخواهیم کرد " سر دادند.شرکت کنندگان دراین تجمع ها درحالی که تصاویری از زندانیان را در دست داشتند، توقف شکنجه آنان و بازخواست عاملان شکنجه را در محضر دستگاه قضایی مستقل و عادل خواستار شدند.

منبع: العالم