تروریست های تکفیری با حمله به یک مجلس عزاداری در خانقین عراق اقدام به هدف قرار دادن عزاداران اهل بیت(علیهم السلام) به خصوص کودکان نمودند.
[aio_button align="right" animation="flash" color="blue" size="small" icon="film" text="دانلود" target="_blank" relationship="dofollow" url="http://www.fa.moslempress.com/content/uploads/2015/05/1.mp4"]