رهبران گروه های اسلامی انگلیس شرکت گسترده مسلمانان در انتخابات سراسری این کشور را فرصتی نادر برای ایجاد تغییرات مثبت دانسته و بر اهمیت آن تأکید کردند.
به گزارشMuslimPress، رهبران گروه های اسلامی در انگلیس از مسلمانان این کشور خواستند حضور گسترده ای در انتخابات سراسری انگلیس داشته باشند. قرار است این انتخابات در هفتم ماه مه کنونی برگزار شود. رهبران گروه های اسلامی شرکت گسترده مسلمانان انگلیس را در این انتخابات به عنوان فرصتی نادر برای ایجاد تغییرات مثبت می دانند. " مینا حربلو " خبرنگار شبکه الجزیره در لندن طی گزارشی در این زمینه افزود: زمان به برگزاری انتخابات سراسری در انگلیس نزدیک می شود و همزمان درخواست ها از اقلیت مسلمان این کشور برای شرکت در این انتخابات بیشتر می شود. مسلمانان انگلیس بیست درصد از رای دهندگان را در بیست و شش حوزه انتخاباتی در انگلیس و ولز تشکیل می دهند. چهل و هفت درصد از مسلمانان انگلیس در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۰ شرکت نکردند ولی سران گروه های اسلامی در این انگلیس از مسلمانان می خواهند حضور گسترده ای در این انتخابات داشته باشند و نمایندگان خود را در پارلمان انتخاب کنند. نمایندگان اقلیت اسلامی در انگلیس بر این باورند آرای مسلمانان این کشور بیسار مهم است و این که باید از این آرا برای اعمال فشار بر احزاب اصلی انگلیس به هدف محقق کردن اهداف اقلیت مسلمانان این کشور در سطوح آموزشی، بهداشتی و مسکن استفاده و با تلاش گروهای راستگرای ضد مهاجران و مسلمانان مقابله شود. احزاب اصلی در انگلیس نیز به جذب آرای مسلمانان این کشور توجه دارند. اسلام هراسی در انگلیس در حال افزایش است و قوانین مبارزه با افراط گرایی باعثنگرانی مسلمانان این کشور شده است. مسلمانان انگلیس برای شرکت در انتخابات سراسری به مسائل معیشتی خود نیز توجه دارند. " محمد الیاس راجه "، دبیر کل جمعیت اسلامی ولسام فارست گفت: اسلام دومین دین بزرگ پس از مسیحیت در انگلیس است و آرای مسلمانان بسیار مهم است. در صورتی که مسلمانان همکاری کنند و متحد شوند می توانند تغییرات مثبت زیادی را رقم بزنند. شهروند مسلمان انگلیسی گفت: من به عنوان جوان توجه زیادی به پیدا کردن شغل و توجه اساسی به مسائل دینی خود دارم و می خواهم به نظرم به عنوان یک مسلمان توجه شود.
منبع: YJC.IR