روزنامه الأخبار طی انتشار مقاله ای فاش کرد: هدف نهایی عربستان سعودی در یمن این است که مسیر جنوب، با تحمیل واقعیت سیاسی مورد نظر ریاض با هر هزینه ممکن به روی ارتش و نیروهای انقلابی یمن مسدود شود.

به گزارشمسلم پرس، روزنامه الاخبار لبنان طی انتشار مقاله‌ای نوشت: شهر عدن دست عربستان سعودی و ابزارهای آن نخواهد افتاد، هدف اعلام شده از درگیری‌ها دسترسی به محوری شامل عدن - ابین در جنوب تا مأرب در شمال شرقی است، هدف نهایی این است که مسیر جنوب با تحمیل واقعیت سیاسی مورد نظر ریاض با هر هزینه ممکن[به روی ارتش و نیروهای انقلابی] مسدود شود.
در شرایطی که ارتش و کمیته‌های مردمی به صورت تقریباً کامل بر دو استان عدن و مأرب مسلط شدند، متجاوزان به دنبال ایجاد تأخیر در تعیین سرنوشت نهایی این جنگ بویژه در عدن هستند و حتی در مداخله احتمالی زمینی نیز روی آن حساب کرده اند. مشخص است که ادامه حملات هوایی عربستان سعودی و تمرکز آن در مناطق جنوبی و سواحل غربی و جنوبی این کشور با هدف قطع کردن مسیرهای موجود ارتش و کمیته‌های مردمی در این مناطق و جدا کردن آن‌ها از همدیگر و فاصله انداختن بین گروه‌های متعدد آن‌ها دنبال می‌شود.
این عملیات‌ها در راستای آماده‌ سازی منطقه ‌ای جهت اشغال زمینی یا دریایی برای روی کار آوردن مجدد عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن و دولت وی انجام می‌شود. این موضوع با انتشار برخی اخبار در مورد تأسیس قریب ‌الوقوع شورای نظامی در عدن جهت سامان‌دهی جبهه مخالفان یمنی شامل هواداران هادی برای بازگرداندن وی به قدرت، همخوانی دارد. البته کارشناسان مسائل نظامی این موضوع را در سایه تسلط تقریباً کامل ارتش و کمیته‌های مردمی در عدن غیرممکن می‌دانند. این درحالی است که اشغال منطقه حضرموت که در دست القاعده قرار دارد، از سوی نیروهای حامی عربستان سعودی گزینه ای واقعی‌ تر به شمار می ‌رود، تلاشی که ممکن است عربستان به عنوان آخرین تلاش برای پیروز نشان دادن خود در این جبهه دنبال کند.
منابع محلی تأکید دارند درگیری‌ها در مناطق التواهی و دار سعد و المنصورة و القلوعة در عدن دنبال می ‌شود، این در حالی است که یک سرهنگ ارتش یمن در گفت و گو با الاخبار تأکید کرد که نتیجه درگیری ‌ها در یمن هنوز به صورت کامل قطعی نشده، اما ارتش در آستانه پیروزی در منطقه المنصوره است.
وی ادامه داد که درگیری ‌ها بین ارتش و کمیته ‌های مردمی از یک سو و القاعده و شبه‌ نظامیان منصور هادی از سوی دیگر همچنان در منطقه جوله حجیف واقع در بین التواهی و المعلا دنبال می‌ شود. در منطقه المعلا نتیجه درگیری ها از چند هفته پیش معلوم بود، اماکمیته‌های مردمی اجازه پیشروی آسان به سمت التواهی را ندادند. وی در مورد احتمال تشکیل شورای نظامی در عدن گفت: تکلیف عدن از نظر نظامی تقریباً قطعی است، البته متوقف کردن عملیات هجومی متفرق از سوی عناصر القاعده و هادی به ویژه در سایه ادامه حملات هوایی مشکل است.
این منبع ادامه داد که اگر ارتش و کمیته‌های مردمی در کمترین زمان ممکن به تعیین تکلیف منطقه التواهی اقدام نکنند، ممکن است متجاوزان شورای نظامی در منطقه چهارم نظامی در التواهی ایجاد کنند که تنها ۳ کیلومتر از درگیری‌ها فاصله دارد. البته این منطقه نظامی همچنان خود را بی‌طرف نشان می‌دهد که این موضع را می ‌توان تأیید تجاوز خارجی به یمن دانست.
حملات هوایی ائتلاف متجاوز عربستان دیروز نیز ادامه پیدا کرد، این حملات بر روی قصر المعاشیق در یمن و اطراف آن و منطقه العین و مثلثشوبره ادامه پیدا کرد؛ همچنین سواحل خور مکسر و المعلا و جزیره کارگران و کوه حدید و بندر نیز هدف حملات توپخانه ای کشتی های وابسته به ائتلاف قرار گرفت.