دولت تایلند درپی آن است تا پوشش حجاب اسلامی را در مدارس این کشور ممنوع کند.

به گزارشمسلم پرس، در حالی که حدود پانزده درصد از جمعیت ۶۶ میلیونی تایلند را مسلمانان تشکیل می دهند دولت این کشور درپی آن است تا پوشش حجاب اسلامی را در مدارس این کشور ممنوع کند که این مساله باعثخشم مسلمانان این کشور شده است.
در همین راستا مسلمانان تایلند طی برگزاری تظاهراتی در یکی از شهرهای جنوبی این کشور تأکید کردند که دستورات خدا برای همه مسلمانان لازم الاجراست و بین مدرسه و مسجد در رعایت آنها تفاوتی نیست.
برخی از تظاهرکنندگان نیز به رفتار دوگانه دولت در این زمینه اعتراص داشته و تأکید کردند: «حدود چهار سال پیش که نخست وزیر سابق تایلند به استان ما برای تبلیغات انتخاباتی خود سفر کرده بود، " خانم ینگلوک " خود نیز روسری بر سر کرد و با پوشش حجاب در جمع مسلمانان حاضر شد. تنها چند سال پس از آن به دنبال ممنوع کردن حجاب هستند.»
طرح ممنوع سازی حجاب در تایلند هنوز به صورت سراسری اعلام نشده و تنها در برخی مناطق این کشور که جمعیت مسلمانان بیشتری دارد دنبال می شود. معترضان بر این باورند که در صورت سکوت مردم و سازمان های حقوق بشری، بزودی حجاب در سراسر تایلند ممنوع می شود.

منبع: جام نیوز