رئیس اجرایی دولت افغانستان با بیان اینکه موضوع مهاجرین و حل مشکلات آن‌ها باید در اولویت کاری حکومت قرار داشته باشد، نوع برخورد شهروندان این کشور با مهاجرینی که به وطن بر می‌گردند را نیز چالش‌زا دانسته است.

به گزارشمسلم پرسو به نقل از روزنامه ۸ صبح، دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان گفته است که موضوع مهاجرین و حل مشکلات آن‌ها باید در اولویت کاری حکومت قرار داشته باشد. او هشدار داده است که بی تفاوتی در باره مهاجرین، سبب می‌شود که میلیون‌ها مهاجر افغان با خطر مواجه شوند.
در اعلامیه‌ای که روز گذشته از سوی ریاست اجرایی منتشر شده است، نوع برخورد شهروندان کشور با مهاجرینی که به وطن بر می‌گردند را نیز چالش‌زا دانسته است.
در همین رابطه دکتر عبدالله عبدالله از نهاد‌های جامعه مدنی خواست تا در این زمینه تلاش نمایند.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از مسوولان تمام ادارات و نهادهای داخلی و خارجی خواست تا در جریان چند روز آینده مشخص نمایند که در کدام بخش‌ها و با چه ظرفیتی می‌توانند به عودت کنندگان کمک نمایند تا بر اساس طرح آنان بودجه جدید جذب گردد.
آقای بلخی در حالی که شمار بیجاشدگان داخلی را ۸۴۰ هزار‌تن عنوان نمود، اعلام کرد که به زودی سروی‌ای را به منظور تفکیک بیجاشدگان واقعی آغاز خواهد کرد.