رئیس شورای علمای فراه می گوید که علمای دین نقش رهبران معنوی جامعه را می کنند و آنان همواره آسیب پذیری بیشتری نسبت به دیگر اقشار جامعه دارند و حکومت باید در تامین امنیت این قشر تلاش جدی نماید.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از خبرگزاری آوا، " مولوی غلام محمد روحانی "؛ رئیس شورای علمای ولایت فراه با ابراز نگرانی از افزایش واقعات ترور و قتل عالمان دینی توسط طالبان مسلح در این ولایت به خبرگزاری آوا گفت که ما از حکومت می خواهیم تا در تامین امنیت عالمان دینی تلاش بیشتری نماید و عاملان قتل و ترور آنان را به پنجه قانون بسپارد.اوایل هفته جاری، یک تن از عالمین ولایت فراه شب هنگام از سوی مخالفان مسلح دولت در ولسوالی پشت رود این ولایت به قتل رسید که واکنش تند عالمان دینی و مسئولین محلی این ولایت را در پی داشت.روحانی گفت که طی چند ماه اخیر این چندمین بار است که عالمان دینی هدف حملات تروریستی و ناجوانمردانه طالبان مسلح قرار گرفته و جان خود را از دست می دهند.وی همچنان تاکید کرد که ادامه این روند دغدغه جدی برای فعالیت تمامی علمای دینی در کشور می باشد.فراه از ولایات نسبتا نا آرام در غرب افغاستان است که مخالفان مسلح در اکثر ولسوالی های آن فعالیت قابل توجهی دارند.طی سیزده سال گذشته علمای دین نقش برجسته و چشمگیری در امورات مختلف کشور داشته و همواره حکومت تلاش کرده تا این قشر را بر تلاش بیشتر در سامان دادن به چالش های اجتماعی سهیم بسازد، طوریکه در گفتگو های صلح با گروه های طالبان نیز نقش علما برجسته عنوان می شود.