نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه " سید صادق المالکی " یکی از اسانید حوزه علمیه بحرین و امام جماعت منطقه " المالکیه " را پس از احضار به اداره پلیس منامه بازداشت کردند.
به گزارشمسلم پرس، همزمان با یکصدمین روز بازداشت " شیخ علی سلمان " دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین، " سید صادق المالکی " یکی از اساتید حوزه علمیه بحرین و امام جماعت منطقه " المالکیه " نیز توسط رژیم آل خلیفه بازداشت شد.دادستانی بحرین به سید صادق المالکی اتهام زده که اموالی را جمع آوری کرده و آنها را به طرف های مشکوکی تحویل داده است. همچنین دادستان بحرین علت بازداشت سید صادق المالکی را ادامه بازجویی و تحقیقات اعلام کرده است.در همین راستا بخش آزادی های دینی حقوق بشر بحرین ضمن محکوم کردن بازداشت این روحانی بحرینی، این اقدام را در ادامه سلسله هدف قرار دادن روحانیون در بحرین دانسته و تصریح کرد: سید المالکی سابقه کار سیاسی ندارد و تمام خطبه های خود مربوط به وعظ و ارشاد دینی و روشن کردن احکام شریعت و نیز مخالفت با افراط گرایی و خشونت است.