یک فعال سیاسی عربستانی نزدیک به شاهزاده ولید بن طلال اطلاعات بسیار مهمی از اختلاف نظر خاندان حاکم بر عربستان در خصوص تجاوز نظامی به یمن منتشر کرد.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از پایگاه خبری المساء پرس یمن ، یک فعال سیاسی عربستانی گفت : متعب بن عبدالله پسر پادشاه سابق عربستان ، محمد بن سلمان پسر پادشاه کنونی و وزیر دفاع را تهدید کرده است که دست به اقدام های لازم برای متوقف کردن ماجراجویی های خطرناک عربستان دریمن می زند. وی افزود : متعب بن عبدالله مخالف جنگ ضد یمن است و در این میان محمد بن سلمان وزیر دفاع و پسر پادشاه کنونی که سیاست هایش مورد تایید پدرش است ، شاهزاده متعب را شدیدا تهدید کرده است و این تبادل تهدید ها ادامه دارد. این فعال سیاسی عربستانی تاکید کرد : شاهزاده ولید بن طلال با خطاب قرار دادن خاندان حاکم در عربستان تاکید کرده است که چراغ سبز آمریکا برای حمله به یمن در حقیقت دامی است که آمریکا برای عربستان پهن کرده است و از این طریق می خواهدعربستان را تضعیف و در نهایت تجزیه کند و به همین دلیل وی از بزرگان خاندان حاکم بر عربستان خواسته است که جلوی محمد بن سلمان ومحمد بن نایف که آن ها را بچه های بی خیال توصیف کرد ، بگیرند زیرا به گفته وی ، آن ها آینده عربستان و امنیت آن را به بازی گرفته اند. این فعال عربستانی در پایان گفت : شاهزاده ها و مسئولان استان های جنوبی عربستان که هم مرز با یمن است ، کاخ های خود را در این مناطق ترک کرده و به جده رفته اند و اینگونه مسئولان عالی رتبه در مرزهای عربستان حضور ندارند و مرزها بدون سرباز و گمرک ها و نیز بدون کارمند باقی مانده و کسانی که بخواهند می توانند بسیار راحت وارد خاک عربستان شوند. منبع: خبرگزاری ایرنا