رئیس باشگاه حقوق بشر بحرین، اردن را مسئول شکنجه زندانیان سیاسی بحرینی دانست و اعلام کرد که قصد دارد با فرستادن پیامی برای مقامات ارشد اردنی از آنها بخواهد از همکاری با آل خلیفه دست بردارند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از العالم، "یوسف ربیع" در همین رابطه تأکید کرد که قصد دارد پیامی برای عبدالله دوم پادشاه اردن و وزارت خارجه و پارلمان این کشور بفرستد و از آنها بخواهد از گسیل نیروهای اردنی برای سرکوب و شکنجه شهروندان بحرینی صرف نظر کنند. وی با اشاره به این که معترضان بحرینی خواستار حقوق قانونی خود برای رسیدن به دموکراسی و تغییرات سیاسی هستند، مسئولیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان زندان مرکزی "جو" را به عهده دولت اردن دانست. ربیع در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت خاطرنشان کرد که نیروهای ضد شورش اردن به همراه نیروهای امنیتی بحرین در محاصره زندانیان در زندان جو نقش داشته و از گاز اشک آور و سرکوب و شکنجه زندانیان سیاسی به قصد کشتن آنها شرکت داشته اند. وی افزود: سازمان های رسمی مانند دبیرخانه شکایات و کمیساریای حقوق زندانیان و سازمان ملی حقوق بشر مسوول عدم اطلاع رسانی و تحقیق درباره این اتفاقات و نقض حقوق زندانیان هستند. رییس باشگاه حقوق بشر بحرین خاطرنشان کرد: با فرستادن پیام هایی به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و رییس شورای حقوق بشر از آنها خواسته که با مداخله فوری، اقدامات ضد انسانی علیه زندانیان بحرینی را متوقف کنند و با ایجاد پرونده تحقیق مستقل، ضمن سپردن مجرمان به دست عدالت، حکومت بحرین را به احترام به قانون بین المللی حقوق بشر ملزم کنند. ربیع از حکومت بحرین خواست به خوان مندز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه، اجازه دهد تا با دیدار از زندان های بحرین درباره وضعیت آن گزارش تهیه کند.