رئیس مرکز فعالیت های اجتماعی تبیان افغانستان در مراسم گرامیداشت سالروز قیام ۲۴ حوت / اسفند که در این مرکز برگزار شده بود، تأکید کرد: نیروهای خارجی که این همه مدت(در افغانستان) بودند چه تاجی بر سر ما زده اند، از فرماندهان کشور های خارجی باید سوال شود شما که در افغانستان حضور داشتید و دارید، چرا مردم ما این همه نقیصه را متحمل می شوند و این همه مصیبت می بینند؟
به گزارشمسلم پرسو به نقل از خبرگزاری آوا، از سالروز قیام ۲۴ حوت هرات در دفتر مرکزی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل و با حضور شخصیت های سیاسی، علمی، علما، روحانیون و اقشار مختلف جامعه تجلیل به عمل آمد. در این محفل، حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری(رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان)، محورها و عوامل دخیل در قیام تاریخی ۲۴ حوت / اسفند هرات را بررسی کرد. آقای حسینی مزاری صحبت های خویش را حول چهار محورِ عوامل قیام، شیوه برخورد کمونیست ها با قیام کنندگان، پیامدهای این قیام و وظیفه مسلمان ها در قبال این قیام اختصاص داد. نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در افغانستان عوامل قیام ۲۴ حوت را اسلام، تهدید اسلام از سوی کمونیست ها و فرهنگ جهاد و شهادت خواند و گفت: اینکه فرهنگ جهاد و شهادت را به عنوان عامل جداگانه ذکر کردم نه به این معناست که این عامل جدای از اسلام است، بلکه در متن اسلام فرهنگ جهاد و شهادت وجود دارد و قطعاً هر کسی مسلمان باشد باید با این روحیه و فرهنگ زندگی کند. بلکه به این معناست که در آن زمان اسلام معمولی و به دور از فرهنگ جهاد و شهادت مطرح بود، یعنی اسلام فاقد انگیزه دهنده گی و شور و شعور زندگی ساز و هدایت کننده انسانها به سوی کمال مطلق، و مردم مسلمان نیز در یک رکود وحشتناک به سر می بردند، بنا براین در افغانستان بحثاسلام وجود داشت و تقریبا همه مردم و یا ۹۹ در صد مردم این سرزمین مسلمان بودند، اما روحیه جهاد و شهادت وجود نداشت. حسینی مزاری گفت: پس از ۷ ثور / اردیبهشت سال ۱۳۵۷ و روی کار آمدن حکومت کودتایی کمونیستی عامل تهدید اسلام در کشور پدید آمد و عوامل حکومت کمونیستی، مشکلات و معضلات بسیاری را در برابر اسلام، مردم، فرهنگ و عنعنات دینی آنان فراهم آورد و دست گیری های دسته جمعی علما، قتل و کشتار و زندانی ساختن اقشار مختلف مردم و انواع حرکت های ضد دینی و فرهنگی، ارمغان نامیمون این حکومت برای افغانستان و مردم آن بود. وی افزود: این عوامل سبب شد که مردم ما تکان بخورند و احساس خطر کنند، حتی مردمی که به صورت کامل به دور از فرهنگ جهاد و شهادت به سر می بردند و در کشور حضور داشتند، نگران شده بودند.قیام ۲۴ حوت هرات، متأسی از انقلاب اسلامی ایرانرئیس عمومی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان افزود: اما بحثفرهنگ جهاد و شهادت که در متن اسلام بود و مردم به صورت گسترده با این فرهنگ آشنایی نداشتند، همزمان با اوج گیری انقلاب اسلامی ایران و پیروزی این انقلاب، در سطح مردم به وجود آمد، یعنی حرکت و خیزش انقالابی در سرزمین غربی کشور تحت زعامت وقیادت حضرت امام خمینی " ره " باعثشد که فرهنگ جهاد و شهادت در سرتاسر افغانستان زنده و پویا شود و مردم درک کنند و بفهمند و یاد بگیرند که با یک چنین فرهنگی می شود در برابر هر قدرتی ایستادگی کرد و آن را به زانو در آورد. وی افزود: هر چند پیش از قیام مردم هرات، قیام مردم ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان هم جرقه هایی زده بود، چون قیام مردم دره صوف، در سطح افغانستان اولین قیام در برابر رژیم کمونیستی بود و این قیام در ۲۶ دلو ۱۳۵۷ اتفاق افتاد، در حالی که قیام مردم هرات در ۲۴ حوت ۵۷ صورت گرفت یعنی بعد از قیام مردم دره صوف. حسینی مزاری گفت که اما از حقیقت امر اگر نگذریم آنچه برای مردم ما روحیه و جهت داد و فرهنگ جهاد و شهادت را احیا کرد و آن فرهنگی را که در دل اسلام وجود داشت زنده کرد؛ قیام انقلابی مردم مسلمان ایران بود. پس می توان اذعان کرد که قیام مردم هرات تأثیر پذیرفته از انقلاب اسلامی ایران بود، آنگاه بود که مردم هرات که در همسایگی جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند و متأثرترین مردم از لحاظ فرهنگ و کنش و منش از جمهوری اسلامی ایران و انقلابش بودند، درسپیده دم ۲۴ حوت ۱۳۵۷ از شهر و ولسوالی ها، زن و مرد ریختند و در برابر رژیم کمونیستی حرکت خدا خواهانه را شروع کردند و یک حماسه بسیار تاریخی را شکل دادند. نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در افغانستان گفت که قیام ۲۴ حوت هرات در نفس خود یک قیام بزرگ، ارزشمند و اثر گذار است که شاید در منطقه، نه در ایران و نه در جای دیگر و شاید در هیچ یکی از کشور های اسلامی یک چنین قیام گسترده ای رخ نداده باشد که بعد هم در یک روز یا کمتر از یکروز در حدود ۲۴ هزار شهید بر جای گذاشته باشد.برخورد حکومت وقت با قیام مردم هراتوی در ادامه سخنانش به روش و بر خورد حکومت در برابر قیام ۲۴ حوت هرات پرداخت و افزود: در حالیکه مردم، خیزش به پا کردند و تظاهرات نمودند و تصمیم بر حرکت خشونت آمیز نداشتند، زیرا نه اسلحه داشتند و نه امکانات جنگی دیگر، اما با آن هم با خشونت تمام سرکوب شدند. به گفته وی، اگر روش حکومت در برابر این حرکت مردمی خشونت آمیز نمی بود، ممکن بود این حرکت مسالمت آمیز تا آخر پیش می رفت و مردم، مراکز دولتی را خلع سلاح می کردند و خودشان حلقه حکومتی حداقل در ولایت هرات تشکیل می دادند و به تأسی از حرکت هایی که در ایران صورت گرفته بود، این حرکت مردمی را ادامه می دادند. حجت الاسلام و المسلمین حسینی مزاری گفت که مردم هرات انتظار داشتند یک چنین حرکت مسالمت آمیزی را شکل بدهند، اما غافل از اینکه حکومت کودتایی کمونیستی، حکومت آدم ها نیست که در راس آن انسان های واقعی قرار داشته باشند، بلکه چند تا انسان نما که در اصل حیوان و درنده خو بودند، در رأس حکومت قرار دارند و حرکت شان هم حرکت سبوعانه است و چه بسا عمل شان بسیار پست از عمل حیوانات جنگل بود، چه اینکه گاهی عملکرد برخی از حیوانات جنگل نسبت به هم بسیار بهتر و مهربانانه تر از عمل عوامل مزدور حکومت کمونیستی بود. از همین رو عوامل مزدور کمونیستی پست تر و رذل تر از حیوانات درنده جنگل، در برابر مردم هرات با هرچه در دست داشتند برخورد کردند و با توپ و تانگ و مسلسل و با بمباردهای هوایی حرکت های ظالمانه انجام دادند. حسینی مزاری گفت: یک مشت مردم با دستان خالی، طبیعی است که در مدت چند ساعت قیامشان سرکوب شود و در عصر ۲۴ حوت، شهر هرات شهر ارواح گشته بود که ساکت و بی روح و آرام و هیچ خبری از حرکت وجود نداشت.پیامدهای قیام ۲۴ حوت هراتدوپیامد مهم این عالم دینی در ادامه به پیامدهای قیام ۲۴ حوت هرات اشاره کرد و افزود که اگر چه قیام ۲۴ حوت هرات در آن روز سرکوب شد و بیش از ۲۴ هزار نفر به شهادت رسیدند و به خاک و خون کشیده شدند، پیر و جوان، زن و مرد به صورت دسته جمعی در راه دفاع از اهداف والای خود جانهای خود را از دست دادند و این حرکت در عصر ۲۴ حوت تمام شد، اما پیامد اولیه این حرکت این بود که جرقه وسیعی در سرتاسر کشور زده شد. وی افزود: اولین پیامد قیام ۲۴ حوت، سرتاسری شدن جهاد مردم افغانستان بود، هر چند نمی توانیم بگوییم که قیام مردم هرات، آغازگر جهاد بود؛ حتی قیام مردم دره صوف را نمی توانیم آغازگر جهاد بگوییم، زیرا پیش از آن دو قیام، شخصیت ها، احزاب و گروه ها در ولایت های مختلف و ولسوالی های گوناگون حرکت های مبارزاتی را شروع کرده بودند و چه بسا بسیاری از شخصیت های ما و شما در سنگر مبارزه و جهاد بودند و ما در همین راستا شهدا و زندانی های زیادی داشتیم.عدم نهادینه شدن اهداف قیام ۲۴ حوت هراتحجتالاسلام حسینی مزاری افزود: حرکت ۲۴ حوت هرات در سرتاسری ساختن جهاد مردم افغانستان نقش اساسی و اصولی داشت، ولی اگر حرکت جهادی به صورت درست پیش می رفت و پیام مردم به صورت درست رسانده می شد و کار فرهنگی و تبلیغاتی در جهت تبلیغ و ترویج اهداف و برنامه های قیام کنندگان صورت می گرفت، آثار و برکات این قیام بسیار بیشتر از آن چیزی می بود که تاحالا بوده است. وی افزود: اگر در رابطه با این قیام و اهداف این شهدا کار اساسی صورت می گرفت، نواقصی که در مسیر جهاد در کشور وجود داشت، معایبی که در سطح مجاهدین ما وجود داشت، مشکلات و معضلاتی که در مسیر جهاد وجود داشت؛ پیش نمی آمدند، اختلافات و جنگ هایی که در سطح مجاهدین پدیدار گشت، مصیبت هایی که از ناحیه جنگ های داخلی در کشور حادثشد، همه ناشی از این بود که ما نتوانستیم فرهنگ جهاد و شهادت را در کشور نهادینه کنیم. حسینی مزاری گفت: ما نتوانستیم فرهنگ جهاد و شهادت را به گونه ای طرح و تدوین بکنیم که فرهنگ خدا خواهی همه گیر شود، اگر فرهنگ جهاد و شهادت در یک جامعه حضور جدی پیدا کند و نهادینه شود و انسان ها به فکر خودشان و نفسانیات شان نباشند و همگی به فکر خدا و اسلام و به فکر رسیدن به اهداف متعالی می بودند، دیگر این اختلافات که فلان خوب است و فلان بد و جنگ و جنجالها در کشور پیش نمی آمد.عوامل غربی، دشمن اصلی مردم افغانستانآقای مزاری گفت: درست است که دشمن ما در افغانستان دشمن غدر و قوی بود، البته دشمن در زمان جهاد تنها نظام کمونیستی نبود و تنها شوروی سابق نبود؛ بلکه دشمن ما در زمان جهاد که شاید بد تر از شوروی ها و کمونیست ها عمل کردند عوامل غربی بود. وی افزود: در زمان جهاد، تمام شرق و غرب عالم علیه این ملت بودند و آنها نیز نمی خواستند که جهاد ما سازمان یافته پیش برود و بعد هم مثل انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و به راحتی به پیروزی برسد و بر پایه این جهاد یک حکومت اسلامی در کشور به وجود بیاید و اگر مداخلات غربیها نبود در مدت بیست و چند سال گذشته تا حالا یک حکومتی با یک چنین عمری مانند جمهوری اسلامی ایران می داشتیم.از اهداف و منش شهدا استفاده نکردیمحجت اسلام و المسلمین حسینی مزاری گفت: اگرچه دشمنان ما قوی بودند، اما خود ما هم در بحثفرهنگ سازی جهاد و شهادت کار مقبولی انجام ندادیم، حالا به دلیل ضعف مدیران جامعه بود، یا ضعف رهبران و شخصیت های جامعه و یا به دلیل ناتوانی های اقتصادی و بی تجربه گی ها بود؛ به هر دلیل بود ما نتوانستیم فرهنگ جهاد و شهادت را با استفاده از حرکت مردمی افغانستان نهادینه کنیم. حسینی مزاری یادآور شد: در افغانستان نزدیک به یک میلیون نفر شهید دادیم و این شهدا می توانستند منبع بسیار خوبی برای حرکت مردم ما باشد، در حالی که برخی کشورها شهید ندارند برای خود شهید سازی می کنند تا اینکه از وجود این شهدا استفاده درست کنند، اما ما با اینکه این افتخار را داشتیم ولی استفاده نتوانستیم بکنیم.اقتدار جمهوری اسلامی ایران، ناشی از فرهنگ جهاد و شهادتوی افزود: برخی از کشورها مانند جمهوری اسلامی ایران بی نهایت از مقام شهدای شان تجلیل می کنند، چند سال است که جنگ در ایران تمام شده، اما نهادهایی وجود دارند که مردم را در قالب کاروان های راهیان نور، می برند به مناطق جنوب و جنوب غرب تا اینکه حد اقل مکان و محل جبهه های جنگ را ببینند. حتی گاهی برخی عملیات های آن زمان را بازسازی نموده مجددا به نمایش می گذارند، صحنه شهید شدن ها را و حتی محل شهدایی را که در آن مکان ها جان خود را از دست دادند. چرا؟ صرفا به این دلیل که ذهن و فکر و خاطره ایرانی ها با زمان جنگ و شهید و شهادت گره بخورد. تا اینک در جهت نهادینه کردن روحیه جهاد و شهادت فرهنگ سازی کردند. حسینی مزاری گفت: امروز اگر جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران در دنیا نقش آفرینی می کنند، با توجه به داشتن این روحیه است، حتی من متعتقد هستم که این روحیه بین تمام مردم ایران وجود ندارد، چون اگر در بین تمام مردم ایران وجود می داشت مشکلات و معضلات اندکی که در جامعه ایران وجود دارد وجود نمی داشت. وی افزود: مردم ایران با داشتن روحیه جهاد و شهادت، حکومتی را تاسیس کرده و تا هنوز که بیش از ۳۶ سال از عمر آن می گذرد با قدرت حمایت و پاسداری می کنند و دولت و حکومت شان هم مقتدر و قدرت مند است، در حالی که چندین سال است این مردم و حکومت به شدت تحریم هستند اما بازهم با این روحیه این نظام و حکومت را پیش می برند و تا حالا هم، انقلاب اسلامی ایران که به رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسیده و به رهبری حضرت امام خامنه ای همچنان به پیش می تازد؛ با وجود فرهنگ جهاد و شهادت در بین مردم مسلمان ایران، همچنان زنده و شاداب و تاثیر گذار، هم در منطقه و هم در دنیا است. وی افزود: آیا این از اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی ایران نیست که ۵ + ۱ قدرت جهانی را سرگردان نموده و چنان به دنبال خود پایین و بالا می کشاند که انگار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران افسار به دست، سمت عنصر هدایت کننده و جهت دهنده این کشورها را به عهده داشته و او است که برای دیگران شرایط تعیین می کند و دیگران است که عاجزانه به دنبال محل استقرار این دیپلمات زیرک و توانمند است تا لختی بنشینند و در برابر ادبیات اسلامی، انسانی و قوی دکتورجواد ظریف، مات و مبهوت، مجددا عازم کشورهای متبوع خود شوند. در شرایط موجود که ایران از هرطرف محاصره است آیا اقتدار بیشتر از این می توان برای این کشور سراغ گرفت؟ حسینی مزاری افزود: ممکن است گفته شود که ایران در محاصره اقتصادی قرار دارد، اما امروز این محاصره به نفع ایران تبدیل شده؛ اگر من به جای امریکایی ها و سایر قدرت ها می بودم این حرکت ها را در برابر جهموری اسلامی ایران شکل نمی دادم، چون این حرکت ها باعثقدرت یابی بیشتر جمهوری اسلامی ایران شده است و اسباب جا افتادن این نظام در میان جوامع انسانی و اسلامی را فراهم کرده است و موجب این شده که رهبر این نظام، محبوب القلوب جهانیان شود.فرهنگ جهاد و شهادت برای مردم افغانستان درست نهادینه نشدوی در ادامه صحبت هایش گفت که هر چند قیام ۲۴ حوت هرات، سبب سراسری شدن جهاد در افغانستان هم شد، اما خیلی در روحیه مردم ما اثرات مشخص نداشت، در حالی که جهاد ما چهارده سال طول کشید و میلیونها مهاجر و معلول دادیم، بیشتر از یک میلیون شهید دادیم، زیر بناهای کشور ما خراب شد، اقتصاد ما به زیر صفر رسید و مشکلات متعددی به وجود آمد و کشور صد سال به عقب رانده شد، اما با آن هم می توانست که پیامد قیام ۲۴ حوت هرات و سایر حرکت های جهادی و به زمین ریختن خون مجاهدان ما بسیار بهتر و خوب تر باشد.قیام ۲۴ حوت هرات و تاسیس حکومت اسلامیاین عالم دینی گفت که پیامد دوم قیام ۲۴ حوت هرات بایستی تاسیس یک حکومت اسلامی در افغانستان می بود. شاید شما بگویید که حکومت اسلامی در افغانستان تاسیس شد، بلی من هم معتقد هستم که با سقوط دولت کمونیستی، حکومت مجاهدین مسلمان در کابل تاسیس شد. اما این حکومت آن چیزی نبود که مورد خواست و تقاضای مجاهدین مسلمان ما باشد. چه اینکه درست است که پس از سقوط حکومت کمونیستی، یک حاکمیت اسلامی پدید آمد اما با قاعده وسیع نبود و با اقتدار و عظمت روی کار نیامد بلکه بسیار متزلزل و نیم بند ظاهر شد به گونه ای که بسیار زود دچار معضلات و مشکلات شد و جنگ های وحشتناک داخلی آغاز گردید. به گفته این عالم دینی، اختلاف و پراکندگی سبب شد که حکومت مجاهدین سقوط کند. اگر از روزهای اول پیروزی در راه ترویج فرهنگ جهاد و شهادت تلاش مضاعف می کردیم که کم کاری های زمان جهاد را نیز جبران می کرد، مطمئناً حکومتی که در افغانستان به وجود می آمد قوی و کارا می بود. وی افزود که؛ فرهنگ جهاد و شهادت تنها قتل و کشتار نیست، تنها قیام و ایستادگی در برابر دشمن با اسلحه گرم نمی باشد، بلکه واقعیت امر این است که در جامعه ای که فرهنگ جهاد و شهادت نهادینه شود، دو گونه تغییر اساسی به وجود می آید: یک؛ شناخت دشمن، شناخت توطئه های دشمن، شناخت حلقات دشمن چه داخلی باشد و چه خارجی، حساسیت مردم نسبت به دشمن حتی اگر دشمن با هر قالبی، با هر ترفندی می خواهد که باشد؛ کسی که با فرهنگ جهاد و شهادت آشنایی داشته باشد از نحوه صحبت و حرکت دشمن می داند که چه در سر دارد. حسینی مزاری گفت: تحول دوم این است که مردم با فرهنگ جهاد و شهادت، منافع ملی شان را درک می کنند. در راستای تامین منافع ملی شان جان فشانی می کنند و مبارزه می نمایند. وی افزود: وقتی این دو تحول آنهم با محوریت فرهنگ جهاد و شهادت و نهادینه شدن فرهنگ خداخواهی به وجود آمد، آنگاه است که زمینه های تامین امنیت ملی فراهم می شود و شما می دانید که امنیت ملی هم زمانی تامین می گردد که سیاست قوی، فرهنگ قوی، نظام قوی و اقتصاد قوی داشته باشیم. چه اینکه به صورت طبیعی مردم با فرهنگ جهاد و شهادت در جهت فراهم سازی این چهار رکن امنیت ملی هوشیارانه کار خواهند کرد و مبارزه آگاهانه در پیش خواهند گرفت و آنگاه است که می توانیم یک حاکمیت قدرتمند برپایه و اساس امنیت ملی استوار بر این چهار پایه ایجاد کنیم. ایشان گفت: وقتی فرهنگ جهاد و شهادت در بین یک کشور اسلامی وجود داشته باشد یک چنین تحولی به وجود خواهد آمد، بنابر این ما نتیجه می گیریم که نه در زمان جهاد مقدس و نه در زمان پیروزی و نه پس از آن یک چنین روحیه و یک چنین فرهنگی در جامعه ما نهادینه نبوده است، حتی شخصیت های دارای رهبری این جامعه دارای یک چنین فرهنگی نبودند چون اگر می بودند امروز به یک چنین مصیبت هایی گرفتار نبودیم.وظیفه ما در قبال اهداف و منش شهداوی افزود: وظیفه علما، دانشمندان و دانشجویان و عموم مردم این است که در راستای ترویج فرهنگ جهاد و شهادت تلاش نمایند، باید در این عرصه کار سازمان یافته کنیم، تا زمانیکه در کشور فرهنگ جهاد و شهادت به وجود نیاید شما روی آرامش را نخواهید دید. حجت الاسلام حسنی مزاری گفت که حکومت ما امروز یک حکومت قوی و مقتدر نیست، امروز نهادها و نظام ما قوی نیست، اگر قوی می بود امکان نداشت که مسیر کابل تا هرات این همه ناامن باشد و این همه آدم ربایی وجود داشته باشد. ۳۱ نفر را چند روز است که در ولایت زابل ربوده اند و بعد از آن چندین تن دیگر را نیز از جاهای مختلف ربوده اند و و حکومت چنان بی تفاوت نشسته است که انگار نه انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است. حسینی مزاری گفت که من قبل از انتخابات صحبت کردم که بعد از انتخابات در کشور تروریست های خارج از افغانستان در داخل کشورحضور پیدا خواهند کرد؛ اگر از آن زمان ما تلاش می کردیم در یک انتخابات خارج از تقلب در رابطه با فراهم سازی زمینه های حضور مردم، امروز یک حکومتی خوب و مقتدر به وجود می آمد و امروز گروهی به نام داعش در کشور اعلام وجود نمی توانست بکند. وی افزود که امروز در برخی از ولایات، حالا راست یا دروغ شاهد حضور یک چنین گروهی هستیم و به هر حال اعلام موجودیت کرده و۳۱ تن از هموطنان ما را از مسیر زابل ربوده اند و تا هنوز از سر نوشت آنان معلوم نیست که آیا زنده هستند یا مرده. رئیس عمومی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان افزود: احزاب، سازمان ها، شخصیت های ما همچنان در گیر اختلاف و ناراحتی های درونی می باشند و کشور همچنان به حال خودش رها شده است، چرا چنین وضعی وجود دارد دلیلش این است که چون فرهنگ جهاد و شهادت در کشور وجود ندارد. حسینی مزاری گفت که همه ادعا می کنیم مسلمانیم و در میان شیعیان برخی می گویند از من کرده پیروتر نسبت به ولایت فقیه کسی نیست، اما چرا این همه اختلافات و دوئیت ها در میان سازمانها و جامعه ما وجود دارد؟، باز دلیلش این است که چون فرهنگ جهاد و شهادت وجود ندارد، فرهنگ جهاد و شهادت وقتی وجود نداشت، فرهنگ خدا خواهی در جامعه وجود ندارد، فرهنگ خدا خواهی وقتی وجود نداشت، فرهنگ خود خواهی در جامعه وجود خواهد داشت و این فرهنگ خود خواهی ما را به این سمت و سو می کشاند.دست از سر فرهنگ ما بردارید حجت الاسلام مزاری گفت که امروز اقتصاد، امنیت، فرهنگ و قدرت نظامی ما ضعیف است و در نهایت هیچ چیزی نداریم و معلوم است که باید این ذهنیت در میان مردم به وجود بیاید که اگر نیروهای خارجی از کشور بیرون شوند ما دیگر هیچ کاری نمی توانیم بکنیم و بلا فاصله دولت سقوط می کند و بلا فاصله گروه طالبان و یا داعش وارد پایتخت می شوند و همه چیز را در کام خود فرو می برند و هیچ چیزی را باقی نمی گذارند؛ بنابر این نیروهای خارجی باید در اینجا باشند. وی افزود: ما هم می گوییم خیلی خوب، نیروهای خارجی باشند، اما نیروهای خارجی که این همه مدت بودند چه تاجی بر سر ما زده اند، از فرماندهان کشور های خارجی باید سوال شود شما که در افغانستان حضور داشتید و دارید، چرا مردم ما این همه نقیصه را متحمل می شوند و این همه مصیبت می بینند؟. حسینی مزاری گفت که شما پیمان امنیتی و پیمان استراتژیک امضا کردید، بفرمایید امنیت راه ها را تامین کنید، در رابطه با اقتصاد ما کار کنید، اما در رابطه با فرهنگ و ارزش های دینی ما کار نکنید، ما از شما کاری هم نیاز نداریم فقط از سر فرهنگ ما دست بر دارید آنوقت ما ممنون شما هستیم. وی افزود: این همه ابتذال رسانه ای، این همه ابتذال فرهنگی، تهاجم علیه اعتقادات و فرهنگ این مردم. کشورهای خارجی باید بدانند، تا زمانیکه که مردم مسلمان در این مملکت زندگی می کنند و همین مقدار فرهنگ جهاد و شهادت که در بخش هایی از اجتماع ما وجود دارد، تحمل نخواهند توانست و یک روز بالاخره منفجر می شوند و یک روزی مشکلات جدی در کشور به وجود خواهد آمد. حسینی مزاری تاکید نمود که همه ما و شما در برابر ترویج فرهنگ جهاد و شهادت مسئولیت داریم و این به نفع همه ما است، امنیت ما پس از ترویج و سرتاسری کردن فرهنگ جهاد و شهادت تامین می شود، اقتصاد ما قوی می شود، چون وقتی این فرهنگ وجود نداشت فرهنگ خود خواهی وجود دارد، معضلات در کشور وجود خواهد داشت، کسی به فکر کس دیگری نخواهد بود؛ هرکس در فکر خالی کردن جیب یکدیگر خواهد بود و آن زمان است که بحث امنیت نیست، اقتصاد قوی و زیرساخت های آن وجود ندارد، نظام قوی وجود ندارد و سیاست قوی وجود نخواهد داشت. وی افزود که ما وظیفه جدی داریم به عنوان مسلمان و به خصوص شیعیان افغانستان در این عرصه با توجه به فرهنگ غنی ی که داریم با توجه به منابع غنی و با ارزشی که داریم از این استفاده کنیم، در راستای ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و به صورت جدی این فرهنگ را اثر گذار کنیم که انشا الله کشور ما امن شود و هم اقتصاد و سیاست و فرهنگ ما قوی شود و هم بخش های نظامی ما قوی شود، آنگاه یک حکومتی مقتدر داشته باشیم که همه ما و شما موظف به حمایت از این حکومت باشیم، تا با وجود یک حکومت قوی و مقتدر ما یک افغانستان قوی و مقتدر داشته باشیم که اگر با دیگران رقابت منفی نداشتیم، حد اقل رقابت مثبت داشته باشیم و افتخاری باشیم برای جهان اسلام و همان طوریکه مردم ما در طول جهاد افتخار آفریدند این افتخار را همچنان زنده نگهداریم برای کشور و مردم خود نام نیک بیافرینیم و همچنان خداوند متعال را راضی بسازیم.