با وجود پرونده سیاه عربستان در نقض حقوق بشر، انگلیس با فروش ۴ میلیارد پوند سلاح به عربستان در مدت چهار سال آینده موافقت کرد.
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، سال گذشته کابینه انگلیس با دادن مجوز فروش ۱۱۲ میلیون پوند سلاح از جمله ابزارهای سرکوب اعتراضات، خودروهای نظامی، قطعات بالگردها و تجهیزات جنگ الکترونیک موافقت کرده است. روزنامه گاردین نوشت: جنبش مبارزه با فروش تسلیحات، درباره ادامه فروش سلاح به عربستان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله امارات و بحرین اظهار نگرانی کرد. سخنگوی جنبش مبارزه با فروش تسلیحات در این باره گفت: عربستان از نظر فرایند سیاسی و انتخابات در پایین ترین سطح در میان کشورهای جهان قرار دارد، و پس از آن کشورهایی مانند چاد، گینه بیسائو و کره شمالی قرار دارند. همچنین در عربستان، هیچ گونه آزادی برای فعالیت رسانه ای وجود ندارد.