سخنگوی وزارت کشور یمن رزمایش نظامی جنبش انصارالله را اقدامی عادی دانست که در خاک این کشور برگزار شده و تهدیدی برای هیچ کشوری محسوب نمی شود.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از خبرگزاری "اخبارالساعه" امارات ، دکتر محمد القاعدی، سخنگوی وزارت کشور یمن رزمایش نظامی جنبش مردمی انصارالله را اقدامی عادی دانست که در خاک این کشور برگزار شده و تهدیدی برای هیچ کشوری محسوب نمی شود. جنبش انصارالله، پنجشنبه گذشته (21 اسفند/حوت) نخستین رزمایش نظامی خود را در منطقه «البقع» در مجاورت شهر مرزی «نجران» عربستان سعودی آغاز کرده و پیام آن را پیام صلح برای همه کشورها دانسته است.