به گفته رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی این کشور، دوم ثور / اردیبهشت سال ۱۳۹۴ تعیین شده اما تاکنون بودجه ای در این باره اختصاص نیافته است.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان، مسولان کمیسیون انتخابات افغانستان می گویند: برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان بودجه ندارند و نهادهای تمویل کننده خارجی هم به آنان گفت که بودجه را که باید در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها (شهر ها) می پرداختند در پروسه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به مصرف رسانده اند. احمد یوسف نورستانی، رئیس این کمیسیون به خبرنگاران در کابل گفت: آنان آماده اند که انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی را برگزار نمایند اما هیچ گونه بودجه ندارند. نورستانی می افزاید: این مسئولیت حکومت است که بودجه را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار دهد. به گفته رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، آنان در طرحی که به رئیس جمهور این کشور فرستاده اند، تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی را دوم ثور/اردیبهشت سال 1394 تعیین کرده اند اما تاکنون از سوی ریاست جمهوری در این مورد به آنان پاسخ داده نشده است.