درپی آغاز عملیات آزادسازی صلاح الدین عراق از چنگ تروریست های داعش، نیروهای امنیتی این کشور (متشکل از ارتش و نیروهای مردمی) سنگر به سنگر پیشروی کرده و خود را به دروازه های شهر تکریت رسانده اند.