رئیس انجمن حقوق بشر بحرین گفت: مسئله محاکمه شیخ علی سلمان(دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور) را به مسئله ای بین المللی تبدیل خواهد کرد.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از العالم، یوسف ربیع (رئیس انجمن حقوق بشر بحرین) در بیروت با بیان اینکه مسئله محاکمه شیخ علی سلمان را به مسئله ای بین المللی تبدیل خواهد کرد، افزود: محاکمه شیخ سلمان، محاکمه ای سیاسی و ناعادلانه است و وی باید فورا آزاد شود. فاطمه عواضه گزارشگر شبکه العالم در این باره از بیروت گزارش داد: صداها در بیروت برای درخواست رفتار منصفانه با شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین متوقف نمی شود. انجمن حقوق بشر بحرین قصد دارد در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، مسئله بازداشت شیخ علی سلمان را به مسئله ای بین المللی تبدیل کند. این انجمن در دفاع از شیخ علی سلمان، تنها نیست. افراد زیادی در سراسر جهان برای رسوا کردن نقض مستمر حقوق بشر در بحرین به این انجمن کمک می کنند. سازمان ها و تشکل هایی که شاهد اقدامات رژیم بحرین در چهار سال گذشته بوده اند نقشی فعالانه در این زمینه خواهند داشت. محمد صفا رئیس مرکز الخیام برای بازپروری قربانیان شکنجه گفت: «بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر را به نشست شیخ علی سلمان تبدیل خواهیم کرد. به این منظور تلاش های فشرده ای در حاشیه این نشست در داخل سازمان ملل و در شهر ژنو صورت خواهد گرفت». رژیم بحرین چه بخواهد چه نخواهد، جامعه بین المللی در ژنو از اقدامات این رژیم در زمینه نقض حقوق شهروندان آگاه خواهد شد. منبع: IRIB.IR