رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در گفتگو با شبکه اللؤلؤه تاکید کرد پس از ناامیدی از رژیم بحرین در بهبود بخشیدن به اوضاع، مسئله این کشور به تدریج به موضوع بحثنهادهای بین المللی تبدیل شده است.
به گزارشمسلم پرس، "نبیل رجب" در گفتگو با شبکه تلویزیونی اللؤلؤه گفت: «این گمراه کردن افکار عمومی بین المللی است. اکنون گمراه کردن افکار عمومی جهانیان برای رژیم بحرین بسیار دشوار شده است. این روشن است. گفتمان ما، گزارش هایمان، سخنان و اطلاعات ما معتبر است و جهانیان به آن احترام می گذارند و آن را می پذیرند و در گزارش های بین المللی هم بازتاب می یابد و به آنها استناد می شود. ولی آنچه رژیم بحرین می گوید، هیچکس آن را نمی پذیرد زیرا ادعاهای رژیم در مسئله حقوق بشر و همچنین وعده هایش برای انجام اصلاحات و بهبود بخشیدن به اوضاع حقوق بشر اعتبار ندارد. تجارب سال های گذشته ثابت کرد که بحرین به تعهداتش پایبند نیست چرا که تعهدات و وعده های زیادی وجود دارد که رژیم بحرین به آنها پایبند نمانده است.» منبع:IRIB.IR