وزارت کشور بحرین در بیانیه ای اعلام کرد: ۷۲ شهروند این کشور به دلیل حفظ امنیت و ثبات بحرین لغو تابعیت شدند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری رسمی بحرین اسامی 72 بحرینی را که از سوی وزارت کشور به بهانه حفظ امنیت، ثبات کشور لغو تابعیت شدند اعلام کرد. وزارت کشور بحرین در بیانیه ای مدعی شد این افراد مسبب وارد آمدن خسارت به منافع عمومی کشور هستند. رژیم آل خلیفه از سال 2013 قانون لغو تابعیت انقلابیون بحرینی را به اجرا درآورده است. دادگاه جنایی بحرین در نوامبر گذشته تابعیت 3 انقلابی بحرینی را به بهانه قصد انفجار مرکز پلیس لغو وآنها را به 10سال زندان محکوم کرد. در سال 2014 دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه تابعیت 18 بحرینی را به ادعای شرکت در تظاهرات ضد دولتی لغو کرد. مقامات بحرینی در گذشته نیز تابعیت چند شیعه را بدون حکم قضایی وبه اتهام اخلال در امنیت کشور لغو کرد. رژیم آل خلیفه در سال 2012 نیز تابعیت 31 شیعه را به بهانه شرکت در تظاهرات ضد دولتی لغو کرد. منبع: ایرنا