مردم بحرین در اعتراض به حکم دادگاه رژیم آل خلیفه بر ادامه بازداشت شیخ علی سلمان که تا ماه مارس تمدید شده است، تظاهرات کردند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از العالم، مناطق مختلف بحرین شاهد تظاهرات مردمی برای محکوم کردن ادامه بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی و تمدید محاکمه وی برای یک ماه دیگر شدند. شیخ علی سلمان روز چهارشنبه در دومین جلسه دادگاه حضور یافت و قاضی دادگاه محاکمه وی را به ماه مارس آینده به تاخیر انداخت و با درخواست وکلا برای آزادی موقت شیخ علی سلمان تا جلسه بعدی محاکمه مخالفت کرد.