دادگاه رژیم آل خلیفه در اقدامی قابل تامل حکم اعدام سه شهروند بحرینی که به سیاست های تبعیضی این رژیم معترض بودند را صادر کرد.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از واحد مرکزی خبر،دستگاه قضایی بحرین پس از بررسی پرونده قتل ماموران پلیس، سه نفر را به اعدام و هفت نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این اقدام رژیم آل خلیفه قطعا با واکنش های مختلفی در بین مردم انقلابی این کشور خواهد داشت.