کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن نگرانی از تصمیم اخیر رییس جمهور میانمار مبنی بر لغو مدارک هویت ساکنان غیر بودایی این کشور، شرایط زندگی یک میلیون مسلمان میانماری را اسفبار خوانده است.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از ایرنا، زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از موارد نقض حقوق بشر در کشور میانمار، تصمیم اخیر رییس جمهور این کشور مبنی بر لغو مدارک هویت ساکنان غیر بودایی را نقض آشکار حقوق شهروندی دانست. رییس جمهور تازه میانمار در اقدام تازه ای به منظور جلوگیری از شرکت ساکنان غیر بودایی در انتخابات آینده این کشور دستور ابطال مدارک شناسایی مسلمانان ساکن میانمار را صادر کرد. علاوه بر این طبق قوانین میانمار ساکنان غیر بودایی این کشور صلاحیت بدست آوردن تابعیت رسمی میانمار را ندارند و به همین دلیل از بسیاری از حقوق ومزایای اجتماعی محرومند. زید رعد الحسین دربیانیه خود با اشاره به این که مسئولین دولت میانمار حتی از بکار بردن واژه روهینگیا که نشانه هویت مسلمانان میانماری است در این کشور جلوگیری می کنند این اقدامات را نادیده گرفتن هویت گروهی از شهروندان این کشور و مایه نگرانی شدید توصیف کرده است. در این بیانیه شرایط زندگی یک میلیون مسلمان میانماری اسفبار توصیف شده وگفته شده است که بیش از 140 هزار نفر از آنان مجبور به زندگی در کمپ های آورگان وتحت محدودیت های شدید تحمیلی از طرف دولت میانمار هستند.