صبح امروز(چهارشنبه) صهیونیست ها مسجدی را در غرب " بیت لحم " به آتش کشیده و بر دیوار های آن شعارهای نژادپرستانه برضد اعراب و مسلمانان نوشتند.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از پایگاه خبری معا، صبح امروز(چهارشنبه) صهیونیست ها مسجدی را در روستای " الجبعة " واقع در غرب " بیت لحم " به آتش کشیده و بر دیوار های آن شعارهای نژادپرستانه نوشتند.شاهدان عینی گفتند وقتی که برای اقامه نماز صبح به مسجد " الهدی " رفتنه بودند، شعله های آتش و شعار های نژادپرستانه ای که بر ضد اعراب و مسلمانان نوشته شده و آن ها را به انتقام و قتل تهدید کرده بود را مشاهده کردند. به گفته شاهدان، قبل از اینکه آتش در مسجد گسترش یابد، نمازگزاران آن را مهار کردند.خاطر نشان می شود امروز مصادف است با یادبود کشتار حرم ابراهیمی که توسط صهیونیست افراطی به نام " باروخ گلدشتاین " صورت گرفت که در این حادثه ۲۹ تن از نمازگزاران فلسطینی به شهادت رسیدند.