هزاران نفر از مردم غزه درحالی که در جریان جنگ ۵۱ روزه خانه های خود را از دست داده اند، در چادرهای برپا شده کنار ویرانه های خانه خود با وجود سرمای شدید هوا و کمبود برق و سوخت در زندگی می کنند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از خبرگزاری فلسطینی "معا"، در حالی که در هفته جاری سرما و برف شدید زمستان، نوار غزه را درنوردید، دهها هزار خانواده آواره غزه ای که پس از حملات بی رحمانه رژیم صهیونیستی، خانه خود را ازدست داده اند، برای نجات زندگی خود از دمای زیر صفر، تلاش می کنند. شماری از این خانواده ها هنوز در چادرهای برپا شده درکنار ویرانه های خانه خود در غزه زندگی می کنند و تمام تلاش خود را می کنندتا با وجود کمبود برق و سوخت با ایجاد گرما، زنده بمانند. خانواده ابو تیاما یکی از هزارها خانواده ای است که تنها با یک پارچه نازک ازخود درمقابل طوفان و سرما محافظت می کند. چادر آنها درست در میان خانه ویران شده شان در خان یونس برپا شده است. خانه ای که تابستان گذشته در جنگ 51 روزه با بمباران رژیم صهیونیستی، نابود شد. یک از افراد این خانواده به معا گفت: "ما هرکاری می کنیم تا خود را دربرابر سرما گرم نگاه داریم، کف چادر ما خیس شده است و هوا بسیار سرد است، صدای رعد و برق ما را یاد صدای بمباران ها می اندازد. ما سعی می کنیم تا با روشن کردن چراغی در چادر و جمع شدن دور آن گرم شویم، ولی سرما شدید است و آب همیشه زیر پایمان در جریان است." این درحالی است که باران شدید و رگبارهای متعدد در چند روز گذشته در بسیاری از مناطق منجر به وقوع سیل شده است و این موضوع شرایط را وخیم تر کرده است. تجربه ای که خانواده ابو تیاما از این شرایط دارد در نوار غزه غیرمعمول نیست، چراکه خانه 110 هزار غزه ای دیگر نیز به دلیل حملات رژیم صهیونیستی آسیب و یا نابود شده است. در ماه ژانویه سال جاری یک گروه حقوق بشر گزارش داد که رژیم صهیونیستی عمدا خانه های غیرنظامیان فلسطینی را مورد هدف قرار داده است. منبع: قدسنا