جمعیت وفاق بحرین از احتمال صدور حکم زندان توسط رژیم آل خلیفه برای دو کودک دوازده ساله، به دلیل فعالیتهای سیاسی خبر داد.
به گزارش مسلم پرسو به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، جمعیت وفاق تأکید کرد که این دو کودک در سالروز قیام ۱۴ فوریه بازداشت شدند و قرار بود آزاد شوند، اما دادستانی کل پس از احضار آنان در ۱۷ فوریه جاری، مدت حبس آنان را ۷ روز دیگرتمدید کرد.
این دو کودک به لیست بلند بالای کودکانی اضافه شدند که طی سالهای اخیر در این کشور بازداشت شدند و برخی از آنان مرحله کودکی را در زندان پشت سر گذاشتند. گزارش اداره آزادیها و حقوق بشر جمعیت وفاق که در سال ۲۰۱۴ تهیه شد بیانگر این است که از ۱۷۴۰ مورد بازداشت سال گذشته، ۲۴۴ نفر کودک بودند.