مسلمانان انگلیس در اعتراض به اقدام مجله فرانسوی " شارلی ابدو " در انتشار کارکاتور موهن پیامبر اکرم(ص) مقابل دفتر نخست وزیر این کشور تجمع کردند.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از YJC. IR، معترضان تا خیابان داونینگ استریت تظاهرات و مقابل دفتر کامرون تجمع کردند. انها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود " شارلی، کارخانه سوءاستفاده، ". " ما پیامبرمان را از جانمان هم بیشتر دوست داریم، " و " توهین‌کردن آزادی نیست. "در این تظاهرات چند نفر نیز سخنرانی کردند. نمایندگان این تظاهرات نیز طوماری حاوی بیش از ۱۰۰ هزار امضا از مسلمانان انگلیس به دفتر کامرون ارایه کردند. این طومار تصاویر موهن این نشریه را توهین به ارزش‌های جامعه متمدن توصیف کرد. سخنگوی مجمع اقدام مسلمانان که این تظاهرات را سازمان‌دهی کرده بود گفت: " مردم صلح‌طلب باید برای ترویج مدنیت جهانی و مسوولیت‌پذیری صدای خود را بلند کنند. " روز یکشنبه همچنین شمار اندکی از انگلیسیهای افراطی اسلام ستیز در مقابل تظاهرکنندگان مسلمان تجمع کردند.