فدارسیون فوتبال افغانستان از دو نمونه لباس جدید تیم ملی فوتبال افغانستان در شبکه های اجتماعی رونمایی کرد.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از خبرگزاری انصار، فدارسیون فوتبال افغانستان دو نمونه از لباس جدید تیم ملی فوتبال افغانستان را در صفحات اجتماعی قرار داده است. در بیانیه فدارسیون فوتبال افغانستان از مردم در صفحات اجتماعی خواسته شده تا لباس جدید تیم ملی فوتبال افغانستان را انتخاب کنند.