وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین(دولت محمود عباس) در بیانیه ای اعلام کرد: رهبران فلسطینی به دلیل صدور مجوز ساخت بیش از ۴۲۰ واحد مسکونی در شهرک های صهیونیست نشین توسط اسرائیل، از این رژیم در دادگاه کیفیری بین المللی شکایت خواهند کرد.

به گزارشمسلم پرسو به نقل از النشره، وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین طی بیانیه ای اعلام کرد: تصمیم اسراییل برای صدور مجوز ساخت بیش از ۴۲۰ واحد در شهرک های صهیونیست نشین در سرزمین ها اشغالی، رهبران فلسطین را وادار خواهد کرد تا اقدامات سریع تری برای درخواست از دادگاه کیفیری بین المللی با هدف بررسی پرونده شهرک های صهیونیست نشین را اتخاذ کنند.
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در این بیانه، اقدامات رژیم صهیونیستی در جهت ساخت واحد های مسکونی جدید در شهرک های صهیونیست نشین را نقض آشکار قوانین بین الملل و سازمان ملل به دانسته است.
این بیانیه، اطلاعیه اخیر اسرائیل برای صدور مجوز ساخت واحدهای جدید را تنش آفرینی خطرناک این رژیم علیه ملت و دولت فلسطین است و نقض همه خطوط قرمز دانسته است.
این بیانیه می افزاید: ساخت واحدهای جدید در شهرک های صهیونیست نشین نشان دهنده شکست جامعه جهانی در بررسی این پرونده است.
این در حالی است که عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری در اوایل ماه آوریل آینده اجرایی خواهد شد.