سرود موسوم به " ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها... " یکی از سرود هایی است که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران(بهمن / دلو سال ۱۳۵۷) توسط آقای رضا رویگری خوانده شد. این سرود بیانگر ظلم هایی است که از جانب حکومت پهلوی به ملت ایران شده است
[audio mp۳ = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۲ / ۰۰۲ - iran - iran - iran. mp۳ "][/ audio]دانلود الله الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) { ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها } ( 2 ) ایران ایران ایران مشت شده بر ایوان ( 2 ) ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها مشت شده بر ایوان { الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) } ( 2 ) الله الله الله ( 2 ) الله اکبر ( 2 ) الله الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) ایران ایران ایران خون و مرگ و عصیان ( 2 ) ایران ایران ایران ( 2 ) خون و مرگ و عصیان ( 2 ) بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان ( 2 ) ایران ایران ایران ( 2 ) { بنگر که همه، فریاد بنگر که همه، طوفان } ( 2 ) الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) الله الله الله ( 2 ) الله اکبر، الله اکبر الله الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) { از اشک یتیمانت از خون شهیدانت } ( 2 ) فردا که بهار آید صد لاله به بار آید ( 2 ) از خون شهیدانت صد لاله به بار آید ( 2 ) الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) الله الله الله ( 2 ) الله اکبر، الله اکبر الله الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم ( 2 ) ایران ایران ایران ( 2 ) { فردا که بهار، آید آزاد و رها، هستیم } ( 2 ) نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم ( 2 ) ایران ایران ایران ( 2 ) { نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم } ( 2 ) الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) الله الله الله ( 2 ) الله اکبر، الله اکبر الله الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) --- آنانکه گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند حاضر نشدند بنده ی غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خویش نداریم و شما را به همان بهشتی که انبیاء وعده دادند بشارت باد --- الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) الله الله الله ( 2 ) الله اکبر، الله اکبر الله الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) اشهد ان لا اله الله الله الله الله ( 2 ) الله اکبر، الله اکبر الله الله الله ( 2 ) لا اله الا الله ( 2 ) الله، الله