دکتر عبدالله عبدالله در کنفرانسی که با هدف آشنایی با مفهوم اعتدال و بررسی آثار منفی افراط و تفریط تشکیل شده بود تأکید کرد: توصیه اسلام در تمام عرصه های زندگی بر اعتدال بوده و از افراط و تفریط منع کرده است.
  به گزارش مسلم پرس و به نقل از خبرگزاری آوا، مرکز اعتدال افغانستان دومین کنفرانس خود را به منظور آشنایی با مفهوم اعتدال و بررسی آثار منفی افراط و تفریط برگزار کرد. در این همایش که تحت ریاست آقای نعمت الله شهرانی رییس مرکز اعتدال افغانستان برگزار شده بود، افزون بر دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی (نخست وزیر)، شماری از اعضای کابینه، قوۀ قضاییه، پارلمان، علماء و نخبگان افغانستان در این همایش اشتراک کرده بودند. آقای عبدالله ضمن آنکه اعتدال را مفهومی پُر ارزش دانست، گفت که اعتدال ریشه در آموزه های دین مقدس اسلام، نظام آفرینش و ادبیات سرزمین باستانی ما دارد. وی تاکید کرد که توصیه اسلام در تمام عرصه های زندگی بر اعتدال بوده و از افراط و تفریط منع کرده است. رییس اجرایی (نخست وزیر) افغانستان در همین حال کشتاری را که زیر نام اسلام در این کشور صورت می گیرد را به شدت محکوم کرد و افزود: کدامین مرجع می تواند چنین فتوایی را صادر کند که بر مبنای آن صدها مسلمان بی گناه به خاک و خون کشیده می شود و صدها خانواده سوگوار می شوند. وی خطاب به مخالفان مسلح که اقدام به قتل مردم بی گناه این کشور می کنند، گفت که این، راه رسیدن به قدرت نیست و همگان باید بدانند که مردم افغانستان بیدار هستند و هیچگاه تسلیم زور و ظلم نمی‌شوند. دکتر عبدالله هشدار داد در حالی که میلیون ها افغان یکصدا صلح می خواهند، چند هزار نفر نمی توانند ثبات کشور را برهم بزنند و در نهایت هیچ چیزی هم به دست نخواهند آورد. وی همچنین اعلام کرد که حکومت وحدت ملی افغانستان متعهد به برقراری صلح پایدار و عادلانه در کشور است و به تلاش ها در این راستا ادامه می دهد. او اظهار امیدواری کرد که ثبات و صلح دایمی در کشور برقرار و پدیده ترور و افراط گرایی برای همیشه بر چیده شود. حامدکرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، نعمت الله شهرانی رییس مرکز اعتدال افغانستان و محمد اکبری از رهبران جهادی و عضو بورد مشورتی مرکز اعتدال افغانستان از سخنرانان دیگر این همایش بودند که به آموزه های اسلام در مورد اعتدال گرایی و نفی افراط و تفریط تاکید کردند.