پادشاه بحرین با سفر به عربستان سعودی با پادشاه جدید این کشور دیدار و گفتگو کرد.
به گزارشمسلم پرس به نقل از خبرگزاری مهر، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین روز گذشته (جمعه) برای دیدار با مقامات سعودی راهی ریاض شد. پایگاه های بحرینی نوشتند: «مقرن بن عبدالعزیز» ولیعهد سعودی در فرودگاه ریاض و سفیر منامه در عربستان و دیگر مقامات این کشور از پادشاه بحرین استقبال کردند. وی پس از استراحت کوتاهی در سالن تشریفات به دیدار پادشاه جدید عربستان سعودی رفت.