سازمان‌های اسلامی بلژیک با برگزاری نشستی مشترک، چگونگی مبارزه با تندروی و افراط گرایی را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارشمسلم پرس به نقل از ایکنا، مسئولان انجمن‌ها و سازمان‌های اسلامی بلژیک نشستی مشترک با هدف بررسی چگونگی مبارزه با تندروی و افراط گرایی و تمرکز بر اصل شهروندی برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این نشست با صدور بیانیه‌ای مشترک بر ضرورت مبارزه با افراط گرایی و تندروی و تبیین آموزه‌های اسلامی در زمینه همبستگی اجتماعی تأکید کردند. شرکت‌کنندگان همچنین، در پاسخ به اقدامات خصمانه جنبش‌های مخالف حضور اسلام و مسلمانان در غرب، مساجد و انجمن‌های اسلامی فرانسه تصمیم گرفتند، مراسمی تحت عنوان «درهای باز مساجد» و «حلقه‌های گفت‌وگو و بحث» با هدف آشنایی فرانسوی‌ها با دین اسلام برگزار کنند.