پایگاه آمریکایی المانیتور نوشت: اقدام انجام شده توسط رهبر عالی ایران یک اقدام تک و تنها در یک گوشه نیست، بلکه تصمیمی از سوی تهران برای مقابله با اسلام هراسی و ارائه اسلام ایرانی به عنوان یک اسلام میانه رو است.
به گزارشمسلم پرس به نقل از YJC.IR، پایگاه آمریکایی المانیتور در گزارشی درباره پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران به جوانان آمریکایی و اروپایی نوشت: "آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالی ایران 21 ژانویه در نامه سرگشاده به جوانان غربی از آنها خواست به جای دریافت اسلام از اطلاعات مبتنی بر پیش داوری و مبتنی بر انزجار، دانش مستقیم و بلاواسطه‌ از اسلام بدست آورند. این شاید اولین بار است که یک رهبر مذهبی عالی مقام اسلامی مستقیما جوانان غرب را درباره دینش خطاب قرار داده است". المانیتور افزود: "زمان بندی این نامه عامل مهمی در انتشار این نامه بوده چرا که دو هفته پس از حملات 7 ژانویه به دفاتر مجله شارلی ابدو در پاریس صورت گرفت حملاتی که موج جدید اسلام هراسی را در غرب به راه انداخت. نامه رهبر ایران برای بسیاری یک مسئله غیرمنتظره بود. این نامه نشان از رویکرد جدید جمهوری اسلامی است". المانیتور در ادامه به نقل از یک منبعی که آن را نزدیک به دفتر رهبر انقلاب اسلامی ایران در تهران خواند، نوشت: "این نامه توسط شخص آیت الله خامنه‌ای نوشته شده و هدف از آن گفتن توصیه و ترغیب جوانان غربی به فهم مستقیم اسلام بوده است. اهمیت این نامه به اندازه فتوای سلمان رشدی است. آیت الله خامنه‌ای خواستار پل زدن به آینده و ارتباط با جوانان است کسانی که رهبران آینده خواهند بود". در این گزارش آمده است: «شاید این نامه نشانگر تاکتیک جدید در روابط با غرب باشد اما همچنین می‌تواند به عنوان مرحله مهمی در رویکرد ایران پس از آغاز بکار حسن روحانی دیده شود کسی که اولین رئیس جمهور این کشور پس از انقلاب اسلامی بود که با رئیس‌جمهور آمریکا صحبت کرد و نیز مجموعه دیدارهای محمدجواد ظریف وزیر خارجه با جان کری را نیز باید اشاره کرد». در انتهای گزارش این پایگاه آمریکایی آمده است: "این مهم است که به خاطر داشته باشیم اقدام انجام شده توسط رهبر عالی ایران یک اقدام تک و تنها در یک گوشه نیست بلکه تصمیمی در تهران برای مقابله با اسلام هراسی و ارائه اسلام ایرانی به عنوان یک اسلام میانه رو اتخاذ شده است".