معاون دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه اسرائیل پشت پرده پرده بحران سوریه است، تأکید کرد: با تکفیری‌ها در سوریه و هر منطقه دیگر به عنوان بخشی از مبارزه با طرح صهیونیستی، مقابله می‌کنیم.
به گزارشمسلم پرس به نقل از العالم، "شیخ نعیم قاسم" طی سخنانی در بیروت گفت: اسرائیل پشت پرده پرده بحران سوریه است. وی تاکید کرد: با تکفیری‌ها در سوریه و هر منطقه دیگر به عنوان بخشی از مبارزه با طرح صهیونیستی، مقابله می‌کنیم. شیخ نعیم قاسم همچنین درباره تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به اسرائیل اسرائیل در سوریه گفت: تجاوز به قنیطره، اقدامی مستقیم علیه حزب الله لبنان است. وی با این حال خاطرنشان کرد: اسرائیل در وضعیتی نیست که بتواند برنامه خود را تحمیل کند و این رژیم ناتوان تر از آن است که قواعد جدیدی را رسم کند.