یک تشکل حقوق بشری بحرینی از مقامات بحرین خواست فورا " زهراء الشیخ " و کودک شیرخوارش را آزاد کنند.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از اپایگاه خبری شبکه العالم، مرکز " الوحدوی " با صدور بیانیه ای از ادامه بازداشت " زهراء الشیخ " و کودک شیرخوارش بشدت ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است که کودک شیرخوار زهراء الشیخ طبق آزمایش های پزشکی دارای بیماری متعددی از جمله بیماری ریوی است و نیازمند مراقبت های ویژه پزشکی است.
زهراء الشیخ سال ۲۰۱۴ هنگام ملاقات با همسرش در زندان " الحوض الجاف " با کودک شیرخوارش بازداشت شد؛ و همچنان در بازداشت به سر می برد.
مرکز حقوقی الوحدوی با اشاره به نیاز این کودک به درمان و مراقبت پزشکی؛ ادامه بازداشت او و مادرش را برخلاف حقوق اولیه انسانها دانست.
این تشکل خواستار اعمال فشار سازمان های حقوق بشری بین المللی بر مقامات منامه برای آزادی زهراء الشیخ وکودک شیرخوارش شد.