جنبش مردمی انصارالله و رئیس جمهور یمن بر حل بحران در این کشور با مشارکت تمام گروه های سیاسی در نهاد های دولتی توافق کردند.
به گزارشمسلم پرس به نقل از العالم، از مفاد این توافقنامه توسعه شورای مشورتی طی یک هفته و وضع راهکاری برای عملی شدن مشارکت گروههای مختلف سیاسی است؛ همانگونه که منصور هادی بر لزوم مشارکت تمام گروههای سیاسی در نهادهای دولتی تاکید کرده بود. درخصوص مساله مارب نیز قرار شد که کمیته وزارتی گزارش خود را به رییس جمهوری ارائه دهد تا وی تصمیمی برای حل بحران اتخاذ کند. به موجب این توافقنامه جنبش انصار الله باید احمد عوض بن مبارک رئیس دفتر عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور را که چند روز گذشته توسط کمیته های مردمی ربوده شده بود، آزاد کند و کمیته های مردمی را از مقابل مقر ریاست جمهوری دور نگه دارد. گفتنی است علی عبدالله الصالح رییس جمهوری سابق یمن از عبدربه منصور هادی خواستار اجرای انتخابات زودهنگام برای خروج از بحران شده بود و این در حالی است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر حمایت خود از عبدربه منصور هادی در مقابله با آنچه که آن را کودتای علیه مشروعیت از سوی کمیته های مردمی نامیدند، تاکید کردند.