عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی نخست وزیر عراق گفت: سازمان دهندگان تظاهرات در عراق به دلیل بر زبان راندن سخنان تحریک آمیز، مسؤول حوادثکنونی و کشتار شهروندان بی گناه هستند.
با تشدید خشونت ها در عراق به هدف ایجاد فتنه های طایفه ای، پنجشنبه هفته گذشته انفجار بمب در ورودی حسینیه الزهرا در بغداد 12 کشته بر جای گذاشت و یک روز بعد انفجار دو بمب در نزدیکی مسجدی در بعقوبه جان 41 نمازگزار را گرفت. نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز خواستار اقامه نماز جمعه با حضور مشترک شیعیان و اهل سنت برای مقابله با خشونت های اخیر شد. "عبدالحکیم الرهیمی" روز دوشنبه اظهار داشت: جریان های خارجی تظاهرات را از مسیر خود منحرف کردند. این تظاهرات در ظاهر خواسته های مشروعی را دنبال می کند اما باطن آن چیز دیگری است. وی افزود: اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق یک سال قبل با سر دادن شعارهای تحریک آمیز و طایفه ای گفت که اهالی منطقه غرب عراق به حاشیه رفته اند و شهروند درجه 2 به شمار می روند و دولت اگر به این وضعیت پایان ندهد ما به سوی تشکیل حکومت فدرال در این مناطق خواهیم رفت. عضو ائتلاف مالکی خاطرنشان کرد: اظهارات النجیفی چه نظر خودش باشد و یا در راستای اجرای مقاصد خارجی، علامت و نشانه زودهنگامی بود که درباره بروز حادثه ای شوم هشدار می داد و محافل سیاسی و پارلمانی و دولت نسبت به علت بیان این اظهارات حساسیت نشان دادند؛ اظهاراتی که اکثریت اهالی منطقه غرب عراق با آن مخالفت و برخی فقط آن را تایید کردند. الرهیمی گفت: سخنان اینچنینی النجیفی از اساس اشتباه و نادرست بود زیرا وضعیت در مناطق غرب عراق آنگونه که وی می گفت، نبوده است و مردم این مناطق در حاشیه قرار ندارند. وی افزود: اگر مشکلی در زمینه خدمات رسانی و اشتغال یا نظایر آن در مناطق غرب عراق وجود دارد؛ این امر فقط مختص این مناطق نمی شود زیرا همه عراقی ها با این مشکلات دست به گریبان هستند و وقتی النجیفی این مشکلات را به مناطق غرب محدود کرد این امر انگیزه ای برای بروز رویکردهای جدایی طلبانه طائفه ای شد و آن را تقویت کرد. عضو ائتلاف مالکی با اشاره به این که رهبران سیاسی و قبیله ای در مناطق غرب عراق به شدت اظهارات النجیفی را رد کرده اند، اظهار داشت: تظاهرات برگزار شده در این مناطق نیز با اظهارات تحریک آمیز طرف های مشخصی صورت گرفته است و سیاستمداران دریافته اند که خواسته های معترضان در ظاهر مشروع است اما باطن آن چیز دیگری است و می خواهند از آن برای خدمت به اهداف و مقاصد القاعده و جریان های خارجی مثل قطر و ترکیه استفاده کنند. وی تصریح کرد: چهار ماه پیش تظاهرات در این مناطق آغاز شد و در آن زمان خواسته های مشخصی مطرح گردید و دولت در صدد برآمد تا خواسته های معترضان را بررسی کند به همین دلیل کمیته ای پنج گانه و سپس هفت گانه تشکیل داد و با معترضان تماس گرفت. الرهیمی گفت: دولت بسیاری از خواسته های معترضان را برآورده کرد و بیش از سه هزار نفر را آزاد و زنان بازداشت شده متهم به تروریسم را به استانهای خودشان فرستاد و دستور مصارده اموال بعثی های سابق را لغو کرد. وی تصریح کرد: اکثریت قاطع تظاهرکنندگان با دولت شروع به تعامل کردند اما القاعده و عزت الدوری و فرقه نقشبندیه که تظاهرات را منحرف کرده و در کنترل خود در آورده اند برعدم همکاری با دولت تاکید می کنند.