مسلمانان فرانسه نسبت به حمایت مقامات فرانسوی از انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر گرامی اسلام در نشریه " شارلی ابدو " به بهانه آزادی بیان، مخالفند.
به گزارشمسلم پرس به نقل از IRIBNEWS - خبرگزاری شین هوا نوشت: یک کارگر 41 ساله مسلمان فرانسوی که خواست نامش فاش نشود می گوید:‌ «من با خشونت و کشتار مخالفم. اسلام بر تسامح و صلح تاکید دارد. اسلام به ما می گوید چگونه با دیگر شهروندان به خوبی رفتار کنیم،‌ حتی اگر آنها دیدگاه هایی متفاوت با دیدگاه های ما داشته باشند.» وی می افزاید:‌ «ما آزاد هستیم که هر چه می خواهیم انجام دهیم. اما این آزادی محدودیتی دارد و آن احترام گذاشتن به ْآزادی دیگران است. من از کاریکاتوریست ها،‌ هنرمندان و سیاستمداران می خواهم ادیان یا تفکرات اقلیت ها را به بهانه آزادی بیان و دموکراسی مورد تمسخر قرار ندهند.» بر اساس یک نظرسنجی که به تازگی توسط یک موسسه نظرسنجی فرانسوی انجام شده است،‌ مردم فرانسه دیدگاه های متفاوتی درباره آزادی بیان دارند. از میان 1003 نفری که در این نظرسنجی شرکت داشتند نیمی از آنها بر محدود شدن آزادی بیان در اینترنت و رسانه های اجتماعی تاکید دارند. در مقابل 49 درصد با اعمال این محدودیت ها مخالفند. نتایج این نظرسنجی در شماره روز یکشنبه روزنامه فیگارو منتشر شد. بر اساس این نظرسنجی، 42 درصد از مردم فرانسه بر ضرورت توقف انتشار کاریکاتورهایی که احساسات مسلمانان را تحریک می کند تاکید می ورزند. یک جوان 27 ساله فرانسوی در گفتگو با شین‌هوا گفت:‌ «انتشار مطالب طنز آمیز در رسانه ها امر مذمومی نیست. این گونه مطالب از مسائل و مشکلات زندگی انتقاد می کند. اما طنز نباید به عنوان ابزاری برای ترویج خشونت و اهانت به اعتقادات دیگران به کار رود.» این جوان فرانسوی افزود انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز در شرایط کنونی و به بهانه آزادی بیان، به تنش ها در جامعه فرانسه منتهی می شود.