عده ای از مردم بحرین که در تشییع شهید عبدالعزیز السعید شرکت کرده بودند با حملات ماموران امنیتی رژیم آل خلیفه رو به رو شدند.
به گزارشمسلم پرسبه نقل از شبکه العالم، شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر شهید عبدالعزیز السعی، با گاز سمی و گلوله های ساچمه ای توسط ماموران مورد حمله قرار گرفتند. شاهدان عینی از مجروح شدن تعدادی زن و کودک در اثر فشار جمعیت در پی شلیک گازهای سمی به سوی تظاهرکنندگان خبر می دهند. شهروندان بحرینی علی رغم باران شدید با شرکت در مراسم تشییع این شهید شعارهایی ضد رژیم آل خلیفه سر دادند و حکمرانان بحرین را عامل به شهادت رسیدن فرزندان این کشور دانستند و خواهان قصاص عادلانه آنها شدند. این شهید بحرینی در تجمعی که در در منطقه البلاد القدیم در اعتراض به بازداشت دبیرکل جمعیت تشکیل شده بود، به شهادت رسید.